Ústecký kraj letos dofinancuje provoz všech poboček ústecké knihovny

0
416
Rušení provozu tří poboček Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (SVK ÚL) se odsouvá. Ústecký kraj přidá na jejich provoz 2 mil. Kč a zachová tak jejich provoz po celý kalendářní rok 2020.

„Celé se to posouvá minimálně o rok, vyzýváme však statutární město Ústí nad Labem, aby si na rok 2021 připravilo finanční prostředky tak, aby ty pobočky, které oni chtějí, byly od příštího roku financovány ze zdrojů města,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika. Provoz dvou již od ledna uzavřených poboček pak bude obnoven nejdříve v průběhu měsíce února.

Ústecký kraj spolu se SVK ÚL dlouhodobě jednal se statutárním městem Ústí nad Labem o spolufinancování nákladů spojených s výkonem městských funkcí knihovny. Při funkci veřejné knihovny SVK ÚL zajišťuje poradenské, vzdělávací a technické služby v oblasti knihovnictví pro obyvatele města Ústí nad Labem. Tyto městské funkce vykonává prostřednictvím poboček a provozem tzv. lidové části spolu s dětským oddělením, multimediálním oddělením, oddělením cizojazyčné literatury a částečně i oddělením časopisů.

Dle § 11, odst. 4 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách, plní-li krajská knihovna v místě svého sídla i funkci základní knihovny, podílí se na zajištění této funkce obec. Výkon městských funkcí SVK ÚL je vyčíslen na 17 mil. Kč za rok.

Krajskou knihovnu provází každoroční nárůst nákladů spojených s rozšiřováním služeb veřejnosti hrazených zejména z příspěvku zřizovatele. Knihovna musí soustředit nemalé finanční prostředky také do rozvojových projektů a zároveň se připravovat na dokončení a zprovoznění nového depozitáře „Evropské knihovny“ ve výši 138 mil. Kč.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!