V Radčicích „makají“ na nové kanalizaci

0
595

Vybudování nové centrální kanalizace je v Mariánských Radčicích prioritou číslo jedna. Akci se téměř po deseti letech průtahů podařilo letos konečně rozjet.

V obci se už několik měsíců realizuje budování nové centrální splaškové kanalizace. „S projektem se začalo už v roce 2008. Nastaly zde ale průtahy a až teď se podařilo akci realizovat. Začali jsme v květnu letošního roku,“ konstatoval starosta obce Jaroslav Sikora.

Do té doby Mariánské Radčice neměly žádnou kanalizaci. Jen třetina domácností má čističky odpadních vod. Třetina obyvatel využívá žumpy a třetina vypouští splašky přímo do Radčického potoka. „Výhody nové kanalizace budou nesporné, například se tím zhodnotí majetky lidí. Pokud budou lidé připojeni na centrální splaškovou kanalizaci, nebudou se o nic muset starat. Nemluvě o pohodlí a komfortu, které bude nová kanalizace představovat včetně zlepšení vlivu na životní prostředí,“ vyjmenoval největší pozitiva starosta. Vybudování kanalizace si vyžádá náklady kolem čtyřiceti dvou milionů korun bez DPH. S financováním si obec poradila díky státním dotacím a to ve výši pětadvaceti milionů korun. Zbývající peníze ale musí obec ještě shánět. „Žádáme o finanční prostředky i kraj. Byli bychom rádi, kdyby se nám odtud podařilo sehnat alespoň pět miliónů korun. Zbývající část musí uhradit obec ze svého. Je to velmi náročné, a proto je to prioritou a jedinou zásadní akcí tohoto, ale i příštího roku,“ poznamenal dále Jaroslav Sikora.

Podle předpokladů by se mělo vybudování nové kanalizace podařit do srpna příštího roku. „Hotova bude páteřní stoka včetně přípojek na hranici obecních pozemků. Potom by se už měly napojovat jednotlivé nemovitosti na tuto novou kanalizaci,“ podotkl starosta Radčic a ještě dodal: „V rámci naší dobré spolupráce se Severočeskými doly bychom chtěli požádat o nějaký příspěvek právě na jednotlivé přípojky k domům. Plánujeme v tomto ohledu zahájit s těžaři jednání.“

Nová silnice: jen půlka?

Budování kanalizace představuje ale i zátěž pro místní páteřní komunikaci. Silnici, která spadá do majetku kraje, měli místní slíbenou opravit. Plány na novou silnici ale museli odložit. „Věděli jsme, že se chystá kanalizace a bude se kopat i do silnice. Proto se vše odsunulo. Bohužel ale bude muset obec celou polovinu silnice v místech podélných výkopů opravit a zafinancovat sama. Věřím, že ale zbývající část poté dokončí krajská správa a údržba silnic, tak jak jsme měli příslib,“ uvedl ještě Jaroslav Sikora.

Tři otázky pro starostu Jaroslava Sikoru

Z čeho máte největší radost, co se v obci za poslední roky podařilo udělat?

Plánů jsme v posledních letech měli více. Podařilo se například odstranit havarijní stav domu č.1, což je kulturní památka. Dům je zvenku už kompletně hotový. Vnitřky se měly sice už také realizovat v letošním roce, ale vše pozdržel projekt. Do konce roku plánujeme výběrové řízení na zhotovitele a pak budeme moci pokračovat. Vnitřky se dají dělat i během zimy, takže nás nebude už nic brzdit. Největší radost mám ale z toho, že se podařilo zahájit výstavbu kanalizace.

Co vás čeká v příštím roce?

Plánem číslo jedna i na příští rok je dokončit kanalizaci. V té době by měly začít práce na jednotlivých přípojkách. Musíme na tyto přípojky z hlavního řadu do jednotlivých nemovitostí obstarat souhlasy ze stavebního úřadu, což zatím nemáme. Takže se vše bude točit kolem přípojek. Následně nás pak čekají opravy chodníků a všech povrchů, které nebudou v dobrém stavu, včetně rozkopané páteřní komunikace. Kanalizace je na naše finanční možnosti velká akce, proto brzdí vše okolo, co jsme měli v plánu.

Nedávno jste mluvil i o projektu nového bydlení pro seniory v okolí zdejšího krásného prostředí kostela… Budou se moci senioři na nové bydlení těšit?

Je to velmi pěkný projekt. Počítá s několika byty, společenskou místností a veškerým zázemím pro seniory včetně přístupu. Mělo by se jednat o byty, takže senioři, kteří by tu bydleli, by museli být soběstační. Nemělo by se jednat o klasický domov důchodců. Místo pro tento objekt v okolí místního kostela je velmi vhodné, protože je tu klid a krásný výhled. Projekt počítá až s dvaceti miliony korun a bohužel také s větší obytnou plochou, než udávají dotace. Nám se ale nechce do projektu zasahovat a předělávat jej na „malé krcálky“. Takže budeme muset hledat zdroje financování jinde. Pokud sem poplují v budoucnu peníze z vydobytého nerostu, tak bychom do tohoto projektu šli. Zatím zůstává na papíře.

Mariánskou pouť vystřídají Vánoce v kostele

Kulturní akce mají v Mariánských Radčicích svoji tradici. Ročně se jich tu koná několik desítek. Mezi největší patří Fesťáček v Ráči, Mariánská pouť a Vánoce v kostele. Na většinu z těchto akcí přispívají Severočeské doly.

Jedním ze spolků, který v obci funguje a organizuje řadu akcí, je Svaz žen. „V obci se každoročně koná několik desítek akcí. Fesťáček v Ráči se koná v červnu a je to v krásném prostředí kostela, v zahradě. Farnost nám vychází vstříc, půjčují nám prostory, akci ale pořádá obec. Stejně tak i Mariánská pouť, která se konala teď na podzim. A ještě nás čekají Vánoce v kostele, které plánujeme letos na 3. prosince,“ říká starosta Jaroslav Sikora. Akce finančně podporují Severočeské doly. „Bez této podpory bychom takové akce nemohli dělat. V posledních letech jsou vedle Mariánské pouti velmi oblíbené Vánoce v kostele. Během ní se odehrává i divadelní představení , kde v mnoha rolích vystupují místní občané. Je to hojně navštěvovaná událost,“ podotkl dále starosta.

Obec se snaží kulturními akcemi podporovat soužití místních a sousedské vztahy. Velká řada akcí je určena především pro děti, ale také pro seniory. Pořádají se například zájezdy, Cesta za pohádkou, Pohádkový les, Halloween, Mikuláš a podobně. „Do konce roku nás čekají ještě vánoční turnaje ve stolním tenise, Halloween, mikulášská nadílka či zájezd na lední revue,“ vyjmenoval z dalších chystaných akcí starosta Jaroslav Sikora.

Těžaři vybudují v obci přírodní nádrž s pláží

V obci se plánuje vybudování nové přírodní nádrže s využitím pro rekreační účely. Obyvatelé Radčic by tak měli mít i nové „koupaliště“ se zázemím. Akci zafinancují Severočeské doly.

Z nových projektů a záměrů, které v příštích letech v obci plánují, je i výstavba protipovodňové nádrže s možností rekreačního využití. „Bude to varianta koupaliště a koupání v přírodě pro místní. Půjde o novou nádrž. Na stavebním úřadě je zažádáno o stavební povolení a mělo by se postupně začít s realizací. Financování zajistí Severočeské doly,“ uvedl starosta Radčic Jaroslav Sikora.

Přírodní nádrž bude mít také písčitou pláž a kolem by měla vyrůst také technická budova a zázemí pro občany. Bude tu společenská místnost, sociální zařízení, šatny a další vybavení. Počítá se tu i s parkovištěm, dětským hřištěm a podobně. Hotovo by mělo být v roce 2018. Lidem v obci ale chybí také sportoviště. Místo, kde se scházejí lidé a stmeluje se kolektiv. Je to další prioritou obce. „Naše obec má ruku v ruce v plánu vybudovat u přírodní nádrže i multifunkční sportovní areál. Ten by měl disponovat umělým trávníkem na fotbal. Bude tu hřiště na tenis a další míčové hry. Náklady na tento areál pak půjdou za obcí,“ podotkl dále starosta s tím, že v oblasti, kde nádrž vznikne, byl už zahájen archeologický průzkum. „Na multifunkční areál bychom jako obec chtěli žádat o dotace z fondů ČEZu. Na tento areál by měla v budoucnu navázat síť cyklostezek, čímž by se měla obec trochu otevřít více okolí a to i v návaznosti na novou silnici Most – Mariánské Radčice,“ dodal Jaroslav Sikora.

Archeologické průzkumy vydávají historické poklady

Několik archeologických průzkumů probíhá v obci Mariánské Radčice. Během nich se přišlo i na řadu historicky cenných objevů. V obci ale s bádáním pod zemí budou pokračovat.

S postupující těžbou hnědého uhlí probíhá největší archeologický průzkum na katastru obce Mariánské Radčice. Jeho investorem jsou Severočeské doly. „Průzkum se provádí již několik let. Probíhá na území bývalé vesnice Nezvěstice. Odhaduje se, že by se zde mělo najít kolem dvou tisíc hrobů. Objevují se tu i další nálezy koster a pozůstatků,“ poznamenal k zajímavostem v obci místní starosta Jaroslav Sikora. Druhý archeologický průzkum probíhá rovněž v předpolí dolu Bílina. „V rámci tohoto průzkumu se zde našly válečné věci, munice atd. Oba průzkumy tu provádí skupina archeologů pod vedením pana Čecha. Jedním z vedoucích skupiny byl i současný ředitel mosteckého oblastního muzea Michal Soukup,“ prozradil dále starosta. Další archeologický průzkum provádí obec sama. Ten začal společně se zahájením výstavby splaškové kanalizace. „Mapuje se na trasách výkopových prací,“ doplnil starosta. Mariánské Radčice ale čeká ještě jeden z archeologických průzkumů a to v souvislosti s již zmiňovaným projektem výstavby protipovodňové nádrže s využitím pro rekreaci, která by měla v obci stát za dva roky. „Tento průzkum ještě není zahájený, ale mělo by se s ním začít v nejbližší době. Provádět se bude u budoucí nádrže tak, aby se předešlo ničení nálezů. Hradit ho budou opět Severočeské doly,“ dodal Jaroslav Sikora. (sol)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!