Získá publikace zaměřená na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání prestižní ocenění?

0
478
Foto: Martina Hromádková

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, to je jedním z cílů projektu „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“, který realizoval Ústecký kraj od dubna 2020 do března 2023. Publikace vytvořená v rámci projektu a zaměřená na tuto problematiku se uchází o Národní cenu kariérového poradenství.

Publikace nese název „Metodika kariérového poradenství pro prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání“ a představuje metodický postup, který staví na dlouhodobé, individualizované a koordinované podpoře žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání. Klade důraz na efektivní spolupráci mezi základní školou, střední školou a dalšími subjekty, zejména z neziskového sektoru. V rámci projektu byl tento postup pilotně ověřován na třech základních školách v Ústeckém kraji.
Publikace byla distribuována do základních škol v regionu a ve formě e-booku je volně dostupná na webových stránkách Ústeckého kraje, Regionální stálé konference Ústeckého kraje nebo Pedagogické fakulty UJEP. Publikace je rovněž volně dostupná na mezinárodní síti Researchgate, kde jsou sdíleny výstupy publikační činnosti na evropské i mezinárodní úrovni. Publikace je zajímavá nejen obsahově, ale i po grafické stránce. Obsahuje moderní funkční prvky, jako jsou QR kódy s odkazem na různé pedagogické nástroje.
„Předčasné opouštění vzdělávacího procesu je v České republice stále častějším jevem. Nejzávažnější situace je právě v Ústeckém kraji. Je proto skvělé, že mají pedagogičtí pracovníci k dispozici nástroj, který jim pomůže řešit tuto problematiku. Věřím, že kvalitu publikace ocení i porota soutěže,“ popsala radní Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková.
Národní cena kariérového poradenství se letos vyhlašuje již po patnácté. Cílem soutěže je podpořit rozvoj kariérového poradenství a vzdělávání, sbírat příklady dobré praxe a inspirovat kariérové poradce a učitele v České republice i v Evropě. Prezentace oceněných a předání cen proběhne 19. října 2023.
Projekt „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431, byl realizován odborem podpory podnikání, inovací a transformace ve spolupráci s odborem školství mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!