Bezpečnostní rada Ústeckého kraje požaduje zajištění stále letecké záchranné služby

0
26501

pátek 13. ledna se konalo první zasedání Bezpečnostní rady Ústeckého kraje (BRÚK) v novém volebním období. Jednání řídil předseda BRÚK, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Na jednání byli kromě stálých členů přizváni ředitel Krajské hygienické stance Josef Trmal ředitel Krajské veterinární správy Petr Pilous, aby podali aktuální informaci o chřipkové epidemii a o výskytu ptačí chřipky. Její ohnisko nebylo na území kraj zaznamenáno.

BRÚK projednala roční plán cvičení složek integrovaného záchranného sytému (IZS) a orgánů krizového řízení a finanční zabezpečení připravenosti kraje a složek IZS na krizové situace a jejich řešení na území kraje.

V rámci programu vzala BRÚK na vědomí informaci o zajištění provozu letecké výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby v Ústí nad Labem do 28. 2. 2017 a vyzvala Ministerstvo zdravotnictví ČR a Bezpečnostní radu státu k učinění takových opatření, aby byl zajištěn kontinuální provoz letecké výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby v Ústí nad Labem i po 1. 3. 2017.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!