Dotace na památky znovu potečou

0
664

Majitelé kulturních památek mohou od 1. do 30. dubna opět žádat o příspěvek ve výši minimálně 50 000 Kč na jejich obnovu z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Město bude v rámci tohoto programu mezi žadatele rozdělovat 488 000 Kč.

Jednou z podmínek přiznání dotace je podle zásad programu minimálně desetiprocentní finanční spoluúčast vlastníka kulturní památky na její obnově. Projekt, na jehož realizaci chce žadatel čerpat dotaci, musí být zahájen i ukončen v letošním roce. Mezi neuznatelné náklady patří například modernizace objektů, nástavby a přístavby, instalace hromosvodů, čištění a úklid budov, pronájem lešení, úpravy veřejných prostranství, archeologické práce nebo režijní náklady.

Majitelé kulturních památek mohou žádost podat buď osobně v podatelně hlavní budovy magistrátu, nebo ji zaslat na adresu Magistrát města Mostu, Radniční 1/2, 434 01, Most. Více informací včetně formuláře žádosti o poskytnutí příspěvku najdete na webových stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz, formulář žádosti je ke stažení i na webových stránkách města www.mesto-most.cz, v záložce odboru školství, kultury a sportu.

„Před rokem jsme obdrželi celkem 4 žádostí o dotaci, z nichž jsme vybrali 3 a doporučili je ministerstvu, které všechny schválilo. Oproti loňskému roku, kdy jsme měli k dispozici 390 000 Kč, ministerstvo rozhodlo o nepatrném navýšení této částky na 488 000 Kč. Případné doplňkové kolo má uzávěrku příjmu žádostí stanovenou na 31. srpna,“ informoval Michal Vavroch z oddělení kultury a památkové péče mosteckého magistrátu.

Program byl založen v roce 2008, aby umožnil obnovu kulturních památek. Je určen na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a současně nejsou ve vlastnictví České republiky, popřípadě na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou například oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!