E-shop Chytré hlavy hlásí: VYPRODÁNO!

0
295

Z pěti nabídek upravených do podoby e-shopu vybíraly letos školy na Mostecku v rámci 8. ročníku grantového programu Chytré hlavy pro Sever Vršanské uhelné, jedné z těžebních společností Pavla Tykače. Celkem poslaly 45 objednávek, z nichž těžební společnost vybrala 13, které získají finanční podporu na vybudování nebo modernizaci učeben. Dalších deset realizovala formou seminářů, vzdělávacího projektu Uhelná maturita nebo exkurzí do elektrárny.

Mimořádnou a limitovanou nabídkou je bezesporu cena Nový Einstein, která bude udělena za přínos pro technické vzdělávání. Nominací dorazilo několik. Vítěz, který obdrží od Vršanské uhelné také finanční odměnu, bude vyhlášen 26. října v rámci předávání Ceny města Mostu v mosteckém městském divadle. Tím bude letošní nabídka Chytrých hlav završena.

Podle očekávání přitáhla největší pozornost nabídka Edisonův kabinet, do níž školy přihlásily 23 projektů na zkvalitnění přírodovědného a technického vzdělání. Podporu na realizaci získalo devět základních a středních škol. „Výběr projektů je rok od roku obtížnější a všechny přihlášené by si určitě podporu zasloužily. Jsem rád, že jsme mohli pomoci alespoň některým a zvýšili náš příspěvek na vzdělávání za dobu existence grantu Chytré hlavy na 14 milionů korun,“ uvedl Vladimír Rouček, generální ředitel Vršanské uhelné. Opakovaně uspěly VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, základní škola ve Strupčicích nebo Podkrušnohorské gymnázium Most se svými projekty na zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů a vybudování učebny Svět práce a litvínovské gymnázium T. G. M., které plánuje modernizaci laboratoře biologie. „V minulosti nám těžební společnost pomohla s vybudováním učebny cizích jazyků. V současné době potřebujeme obnovit učebnu biologie. Jsem velmi rád, že se nám podařilo s naší žádostí uspět. Je to pro nás dárek k sedmdesátému výročí školy,“ uvedl ředitel gymnázia Jan Novák. Nové žákovské dílny vybudují s přispěním Vršanské uhelné v Základní škole Most, Svážná, a badatelské sady budou moci nakoupit v základní škole v ulici Okružní. Obě školy v minulosti podporu již získaly.

Lom – IT učebna

Poprvé v osmileté existenci grantu putuje finanční příspěvek do Základní školy v Lomu, kde chtějí modernizovat IT učebnu. „Přihlásili jsme naši učebnu do e-shopu a doufali, že to vyjde. Učebna IT je velmi důležitá pro výuku na základní škole. Za peníze od těžební společnosti zařídíme vybavení výpočetní technikou, kterou bychom si jinak nemohli dovolit,“ říká ředitel školy Jakub Ozaňák.

Litvínov – jazykovka

Poprvé v rámci Chytrých hlav putuje příspěvek také do Základní školy s rozšířenou výukou jazyků v Litvínově, která chce žákům dopřát pomůcky k bádání a pokusům v přírodovědných předmětech.

Meziboří – Educhem

Na vybudování elektro učebny získala premiérově grant také Střední škola EDUCHEM z Meziboří. „Pro naše studenty je nezbytná odborná výuka. Nestačí jim šedá teorie. Potřebují si odborné předměty přímo osahat, vidět na vlastní oči a vyzkoušet si, co jak funguje. K tomu jsou zásadní odborné učebny a samozřejmě také odborné praxe přímo u zaměstnavatelů. Jen tak můžeme vychovávat absolventy, kteří budou svým zaměstnavatelům hned od samého začátku přínosem. Za finanční podporu velmi děkuji, a to i jménem ředitelky školy Heleny Kripnerové. Odborná elektro učebna je pro naše studenty důležitá,“ uvedl statutární ředitel Educhemu Pavel Prošek.

Podpora pro semináře a kroužky

„Kromě nového vybavení učeben školy nejčastěji objednávaly vzdělávací akce jako například semináře či exkurze. Jako první byla zadaná oblíbená Uhelná maturita, tedy vzdělávací projekt pro střední školy, který realizujeme společně s mosteckým ekologickým centrem a letos si ho u nás v rámci Chytrých hlav objednala VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ v Mostě,“ zhodnotila zájem škol mluvčí skupiny Gabriela Sáričková Benešová.

Školy a zájmové organizace přilákala rovněž nabídka nazvaná Křižíkova dílna na vybudování nebo podporu kroužku s technickým zaměřením. Z devíti projektů těžební společnost podpoří tři a umožní tak vznik kroužku robotiky a práce s 3D tiskárnou v litvínovské sportovní soukromé základní škole. V mosteckém Středisku volného času se budou moci děti naučit základy mechanických a modelářských prací a obecně prospěšná společnost PRO LITVÍNOV může realizovat vzdělávací projekt pro žáky a studenty zaměřený na průmyslovou historii regionu. „Obecně prospěšná společnost PRO LITVÍNOV připravila projekt, jehož cílem je dostat do širšího povědomí žáků základních a středních škol historii města Litvínov, okolních obcí a regionu Krušnohoří, především pak na průmyslovou minulost a budoucnost regionu a důležitost technického vzdělání dětí pro další rozvoj regionu. Připraveno je několik témat a oblastí, které by mohly žáky a studenty zaujmout. Nosným tématem má být hornická minulost i současnost regionu. Osloveny byli všichni žáci základních a středních škol Litvínova, Meziboří a dalších okolních obcí. Do projektu má zájem se zapojit 10 škol regionu,“ pospala projekt předsedkyně spolku Květa Hellmichová.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!