Hospic dostal dar – zakoupí šetrnou antidekubitní matraci

0
825

Finanční dar ve výši 30 tisíc korun na nákup antidekubitní matrace získal pro nevyléčitelně nemocné pacienty Hospic v Mostě. Peníze dostal od Nadačního fondu Umění doprovázet, který pomáhá českým hospicům již jedenáct let.

„Důležitou součástí péče o nevyléčitelně nemocné klienty je ošetřovatelská péče,“ říká ředitelka hospice Blanka Števicová. „Naši klienti jsou velmi křehcí, a potřebují tudíž velmi šetrnou péči. V péči o ně nám velmi dobře pomáhají antidekubitní matrace řízené automaticky doplňováním vzduchu, které se nám velmi osvědčily,“ vysvětluje ředitelka. „Za dar Nadačního fondu Umění doprovázet jsme proto velice vděčni, neboť nám umožní další šetrnou matraci zakoupit,“ dodává.

Aktuální finanční dar, který Hospic v Mostě od Nadačního fondu Umění doprovázet dostává, pochází z projektu fondu s názvem Přístroje a zdravotnické pomůcky. „Tímto projektem pomáháme hospicům získávat finanční prostředky na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají nejen zlepšit kvalitu života pacientů v jeho závěrečné fázi, ale také velmi usnadňují práci ošetřujícího personálu,“ říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu. Jedná se například o automatická polohovací lůžka, kontinuální dávkovače léků, oxygenátory, odsávačky, infuzní pumpy či výše zmíněné antidekubitní matrace, které patří mezi důležité vybavení hospice.

Hospic v Mostě, o. p. s. slouží nevyléčitelně nemocným pacientům (převážně s onkologickým onemocněním) a jejich rodinám již od roku 2005. Za dvanáct let své existence poskytl péči 2 198 pacientům (více na www.hospic-most.cz).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!