Janov zůstává problémovou lokalitou

0
3784

Litvínovští radní schválili bezpečnostní analýzu města za uplynulý rok. Ta ale nepřinesla žádné novinky. Janov a ubytovna UNO zůstávají dál problémovými lokalitami města. Za největší problém je považována neustálá migrace obyvatel v rámci Janova.

Z Bezpečnostní analýzy na území města Litvínova za rok 2017 vyplývá, že kriminalitu na území města ovlivňuje přetrvávající vysoká nezaměstnanost, nepříznivá sociálně-ekonomická struktura obyvatelstva, hustota a struktura osídlení. Problémovou lokalitou v Litvínově je Janov. V sídlišti je vysoká koncentrace obyvatel s nízkou sociálně-ekonomickou úrovní, výrazně ubyl počet starousedlíků. Dochází k migraci obyvatel v rámci sídliště, které má statut sociálně vyloučené lokality. Sídliště se tak vzhledem ke svým problémům bez trvalejšího dohledu po stránce bezpečnostní i sociální neobejde. „Je zde služebna Policie ČR, město zde má pracoviště terénních pracovníků Sociální služby První krok, kde mají zázemí také asistentky prevence kriminality. Působí tu nízkoprahové centrum Městské policie Litvínov Jaklík,“ uvedla místostarostka Litvínova Erika Sedláčková. „Městská policie oproti roku 2016 nezaznamenala výrazné rozdíly v narušování veřejného pořádku v jednotlivých lokalitách města. Z oblasti dohledu na veřejný pořádek problémy Janova spočívají zejména v četné migraci obyvatel v rámci sídliště. S tím souvisí nepořádek ve společných prostorách domů, ničení technického vybavení domů, vloupání do prázdných bytových jednotek a do nebytových prostor a z části pouliční drogová problematika,“ doplnil velitel Městské policie Litvínov Zdeněk Urban. Další problémovou lokalitou, která spadá do správního obvodu města Litvínova, je sociálně vyloučená oblast – ubytovna UNO. „Jedná se o uzavřenou společnost klientů stejných potřeb a stejného způsobu života s nízkou motivací k návratu do standardního bydlení. Je zde služebna městské policie a kancelář terénního pracovníka. Ubytovna je pod neustálým dohledem zaměstnanců městské policie a azylové bydlení je pod dohledem kamerového systému,“ uvedla dále Erika Sedláčková. Situaci chce město ovlivnit také prostřednictvím projektů prevence kriminality, na které hodlá získat dotace v letošním roce.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!