Joseph už nezeje prázdnotou, pomohly i nové komunikace a sítě

0
547
DCIM100MEDIA

Město Most pokračuje i letos s budováním inženýrských sítí v průmyslové zóně Joseph. Nové komunikace a jejich rozšiřování by měly zónu zpřístupnit dalším investorům. Zaplněnost a využití zóny tak v posledních letech výrazně zesílilo.

Město Most realizuje ve SPZ Joseph několik investičních akcí. V loňském roce byla dokončena komunikace, která zpřístupňuje několik ploch v severní části zóny. „Jedna z těchto ploch je již obsazena investorem, který je nyní ve fázi projektové přípravy a povolovacích procesů. V rámci uvedené akce byla zpřístupněna i další plocha o velikosti zhruba 20 hektarů, která je v současnosti rezervována jedním z dalších potenciálních zahraničních investorů,“ informovala tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.

Další výstavba komunikací bude následovat ale i letos. Tentokrát bude město stavět silnice a napojení v jižní části rozvojové zóny. „Díky těmto inženýrským sítím a napojení bude obslouženo dalších zhruba pětatřicet hektarů zastavitelných ploch. Na dvaceti hektarech z uvedené výměry již probíhá výstavba společnosti Feintool Systém Parts Most, s. r. o. a společnosti HI-LEX Czech, s. r. o. a zbývajících patnáct hektarů je aktuálně rezervováno smlouvou s dalšími dvěma investory,“ vyjmenovala dále tisková mluvčí. Konečné rozhodnutí o tom, zda tito investoři do zóny vstoupí, či nikoli, očekává město v polovině letošního roku.

„Město bude v jarních měsících roku 2018 dále realizovat také komunikaci a inženýrské sítě, které budou napojovat plochy v severozápadní části zóny. Tato infrastruktura bude sloužit pro investory, se kterými město již uzavřelo kupní smlouvy, popřípadě smlouvu budoucí o smlouvě kupní, a současně zpřístupňuje další volnou plochu v zóně o velikosti 2,5 hektaru,“ uvedla ještě Alena Sedláčková.

Celková plocha zóny je 192 hektarů. Zóna je rozdělena do 2 etap zastavitelnosti. Do první etapy jsou zahrnuty plochy o celkové rozloze zhruba 140 hektarů. Z toho je 103 hektarů prodáno jednotlivým investorům, popř. využito pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, či veřejnou zeleň. „Dalších cca 35 ha je v současné době rezervováno pro 3 zahraniční investory a k dispozici jsou cca 2,5 ha volné plochy,“ vypočítala dále Alena Sedláčková.

Do druhé etapy zastavitelnosti jsou zahrnuty plochy ve východní části zóny o celkové výměře cca 28 ha. „Tyto plochy však nejsou v současné době dopravně a technicky připravené. Součástí SPZ Joseph jsou rovněž plochy rezervy o výměře cca 24 ha. Jejich využití pro výstavbu je podmíněno změnou územního plánu,“ dodala mluvčí.

Kdo podniká v Josephu?

V průmyslové zóně Joseph nyní působí celkem 5 investorů:

– Nemak Czech Republic, s. r. o. (výroba hliníkových komponentů pro automobily)

– Starcam, s. r. o. (výroba hliníkových komponentů pro automobily)

– RAI Most s.r.o (výroba polyuretanových výlisků palubních desek)

– AFSI Europe, s. r. o. (výroba palivových a olejových filtrů strojů Caterpillar)

– Yankee Candle, s. r. o. (výroba vonných svíček a dalších interiérových prvků).

Ve stadiu výstavby jsou 2 společnosti

– Feintool Systém Parts Most, s. r. o. (jemné řezání komponentů pro automobilový průmysl)

– HI-LEX Czech, s. r. o. (výroba dveřních jednotek k ovládání oken v oblasti automotiv).

Další 2 společnosti intenzivně pracují na projektové přípravě a získání stavebního povolení

– AccuMetal, s. r. o. (výroba nosičů akumulátorových článků a dalších výrobků z oceli)

– Blanco Czechia, s. r. o. (výroba kuchyňských dřezů z kompozitních materiálů).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!