KAUZA STYRENY na Mostecku – komu dal soud za pravdu?

0
411

Styren1Vedení města uvítalo nedávné rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem v kauze nelegálně uložených styrenových smol na skládce Celio. Krajský soud zrušil rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR pro nepřezkoumatelnost a dal Litvínovu zapravdu ve všech klíčových bodech.

Soud zejména potvrdil názor města, že jeho práva mohla být porušena rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje o způsobu, jak naložit s tímto nebezpečným odpadem. Zrušení rozhodnutí povede k novému přezkoumání, zda město Litvínov má být účastníkem řízení o uložení styrenu. Litvínov se ohradil, že ačkoliv má skládku v katastru, nebyl součástí rozhodování. Ministerstvo životního prostřední odvolání zamítlo jako nepřípustné. Litvínov se však dál dožadoval svých práv.

Vedení města považuje za absolutně nezbytné, aby mu nebylo bráněno v přístupu k informacím ze spisu a mohlo tak své návrhy, jak s odpadem naložit, uplatnit. Tento přístup město považuje podle zákona o obcích nejen jako svoje právo, ale navíc za jednu ze svých základních povinností. Soudní rozhodnutí dává naději, že město Litvínov bude moci přispět svými podněty k řešení problému a požadovat lepší alternativy pro likvidaci těchto nebezpečných materiálů právě z pozice účastníka řízení. „Další kroky v této záležitosti nyní závisí na postoji Ministerstva životního prostředí ČR. Ačkoli doufáme, že ministerstvo bude respektovat rozsudek krajského soudu, konečné rozhodnutí nelze předjímat. Tak jako i v jiných řízeních, má ministerstvo právo ještě podat v určené lhůtě kasační stížnost. Město Litvínov je ale i nadále připraveno pokračovat v případných právních krocích, aby zajistilo bezpečnost vlastních občanů a ochranu svého území. I nadále platí, že podle města existují lepší řešení než styren uložit do betonových sarkofágů na dobu, která navíc ani není státními orgány nijak omezena,“ uvedla k dalšímu postupu města litvínovská starostka Kamila Bláhová.

Jak šel čas s nebezpečnými styreny

Inspektoři provedli na konci července 2021 na skládce Celio neohlášenou kontrolu. Na hraně navážky objevili několik řad těchto sudů s nebezpečnou látkou. Následně inspekce zjistila, že na skládku u Litvínova byly přijaty od září 2019 do června 2020 jednotky tisíců tun tohoto odpadu. styrenové smoly, které jsou extrémně hořlavé, jejich skládkování je nezákonné. „Přijaté odpady však měly být podrobeny úpravě a následovat měla termická likvidace ve zcela jiném zařízení, mimo areál společnosti Celio,“ vyjádřil se tehdy pro celostátní média mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka.

Policisté už kvůli nezákonnému uložení sudů obvinili tehdejší manažery skládky. Co se týká sudů, ty na skládce stále zůstávají. Ministerští úředníci a politici se nemohou dohodnout, co nebezpečným odpadem dál a kdo ho má zlikvidovat. „Zatím ještě nikdo nebyl schopný říct, aby se sudy odvezly a jakým stylem se budou likvidovat. Já jsem asi naivně čekal, že to vyřeší ministerstvo životního prostředí,“ řekl letosna jaře hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!