Konec dlouhému handrkování

0
2199

Zastupitelé budou už tento měsíc hlasovat o úpravě jednacího řádu. Radní změnu navrhli kvůli „svízelným“ situacím a slovíčkaření, kterými se často prodlužuje zasedání zastupitelstva.

V říjnu 2015 musel primátor na žádost opozice zrušit zasedání zastupitelstva, a to kvůli pozdnímu dodání materiálů některým městským poslancům. To už by se ale nemělo opakovat. Například materiály se budou distribuovat nejen v elektronické aplikaci, ale i prostřednictvím USB flash disku, který bude členům zastupitelstva vkládán nejpozději 6 dnů před zasedáním do schránek v informační recepci magistrátu. Hlavním důvodem předávání i touto formou je zajištění přístupu k materiálům v případě neočekávané technické závady elektronické aplikace. „Chtěli jsme do budoucna zajistit, aby nedocházelo k pochybnostem o doručení materiálu. V programu, který město využívá, jsme měli technické problémy,“ připustil primátor Jan Paparega a na vysvětlenou dodal: „Tisknout tyto materiály není z hlediska časového, ale ani hospodárného zrovna dvakrát vhodné.“ Nejedná se ale o jediné změny, které radní v jednacím řádu navrhují. Radnice se snažila sladit jednací řád města Mostu s jednacím řádem, který má Ústecký kraj. „Oba jsme porovnali a vyladili. Tak, abychom se vyvarovali sáhodlouhým diskusím a invektivám v závislosti na ukončení diskuse. Každý zastupitel ale bude mít prostor tak, aby se mohl vyjádřit ke každému projednávanému bodu,“ ujistil primátor. Mimo jiné se v jednacím řádu objeví také určení osoby předkladatele jednotlivých materiálů. Zapojit do jednání chce vedení města také vedoucí odborů. Ti by se měli ke slovu dostat mnohem častěji. Obdobnou praxi využívá například i sousední město Litvínov, kde dotazy a vysvětlení k nejrůznějším dotazům obstarávají právě vedoucí příslušných odborů městského úřadu. „Do budoucnosti plánujeme více zapojit vedoucí odborů, kteří budou odpovídat daleko častěji na otázky jednotlivých zastupitelů,“ prozradil ještě primátor.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!