Koryto řeky Bystřice se opravuje

0
137
Povodí Ohře opravuje u Dubí na Teplicku 720 metrů dlouhý úsek vodního toku Bystřice. Aktuálně zde probíhá pokládka dna, dozdívání levobřežní zdi koryta, betonáž příčných prahů a finální terénní úpravy.

Během stavebních prací dojde k rekonstrukci opevnění koryta vodního toku, bourání stávajících narušených konstrukcí a výstavbě nových zdí a kamenných rovnanin. Koryto je v celé opravované délce v tvrdém opevnění tvořeném zdmi, dlažbou, prahy a několika výškovými stupni. Staří opevnění se odhaduje až na 100 let a vykazovalo již značné známky opotřebení a poškození.

Kameny, které zůstaly v dobrém stavu, se z vybouraného původního opevnění vyčistily a opět se využívají při vyzdívání nového koryta. Jedná o křemenný načervenalý porfyr a jako nový je použit čedič a žula. Stavební materiál se tak recykluje, čímž se dosáhne nižších finančních nákladů. Z vybouraného kamene bylo položeno 1 190 m2 dlažby.

Rekonstrukci v hodnotě 50 mil. Kč bez DPH, kterou Povodí Ohře zahájilo v květnu 2022, plánuje mít v případě vhodných hydrologických a klimatických podmínek hotovou do konce tohoto měsíce.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!