Krajská zdravotní má nejmodernější nukleární medicínu v ČR

0
335

Krajská zdravotní dokončila rekonstrukci terapeutické části a příjmu a skladování radiofarmak Oddělení nukleární medicíny ústecké Masarykovy nemocnice v Podhájí. Spolu s modernizovaným Oddělením nukleární medicíny Nemocnice Chomutov je součástí Komplexního onkologického centra, do něhož bylo doposud investováno více než půl miliardy korun. Nukleární medicína v Krajské zdravotní je tak nejmoderněji vybaveným takto specializovaným pracovištěm v České republice.

„Rekonstrukcí terapeutické části a příjmu a skladování radiofarmak v Centru komplexní onkologické péče V Podhájí završujeme více než tříletou obnovu všech pracovišť Komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, které máme v Ústí nad Labem a v Chomutově. Krajská zdravotní s významnou finanční podporou Ústeckého kraje do nich investovala dohromady více než 165 milionů korun včetně DPH. Je úžasné, co všechno se podařilo vybudovat. Všem, kdo se na proměně těchto pracovišť podíleli, patří velké poděkování. Připomínám, že teď sice jedna etapa končí, ale další začíná – v příštím roce musíme obnovit jeden z lineárních urychlovačů. Jdeme dál,“ zdůraznil Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Já v té další etapě vidím pro chomutovské pracoviště novou modalitu pozitronové emisní tomografie, tedy PET/CT. Ještě však ke dnes představované části ústeckého oddělení nukleární medicíny: protože celá akce proběhla za plného provozu, děkuji panu primáři, vrchní sestře a personálu za jejich nasazení i za to, jak celou věc vzali za svou,“ uvedl Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Rozsahem přístrojové techniky nukleární medicína v Krajské zdravotní nemá v České republice obdoby, a to ani na klinikách, přičemž žádný z přístrojů není starší roku 2014. V provozu jsou zde dva nové hybridní SPECT/CT, dvě nové spectové kamery, dvě kamery planární a jedna na srdeční vyšetření. Sedm gama kamer nemají ani ty největší kliniky nukleární medicíny v České republice. Za takovou podporu chci vedení společnosti velmi poděkovat,“ řekl primář Aleš Chodacki, který zprostředkoval přítomným prezentaci rekonstrukce terapeutické části a příjmu a skladování radiofarmak ústeckého oddělení nukleární medicíny.

Nukleární medicína je lékařský obor, který slouží k diagnostice a léčbě pomocí izotopů, patří mezi neinvazivní vyšetřovací metody. Na rozdíl od diagnostické radiologie, která je založena na anatomii, nukleární medicína umožňuje získávat informace nejen anatomické, ale hlavně o orgánových funkcích či metabolizmu.

 

Informace o investiční akci „Terapeutická část oddělení nukleární medicíny a příjem a skladování radiofarmak“:

Investičním záměrem této akce bylo provedení stavebních úprav v 1. PP za účelem zřízení příjmu
a skladování radiofarmak včetně centrálních šaten oddělení nukleární medicíny v objektu Centra komplexní onkologické péče a dále stavební úpravy ve 2. NP, kde byla zřízena terapeutická část oddělení nukleární medicíny.

 • Zhotovitel: ALLKON, s.r.o.
 • Cena (vlastní zdroje):                          4 960 459,01 Kč včetně DPH
 • Ostatní dodavatelé:
 • INVESTSERVIS, spol. s r.o. (BOZP)                41 019 Kč včetně DPH  
 • Martin Pražan (Technický dozor)                    72 600 Kč včetně DPH                               
 • ARCHATELIÉR 2000, a.s. (inženýrská činnost) 21 940 Kč včetně DPH
 • Cena celkem:                                    5 096 018,01 Kč včetně DPH
 • Datum dokončení: 25. 7. 2018

Budování příjmu a skladování radiofarmak a rekonstrukce terapeutického stacionáře byla rozdělena na dvě etapy. Celkem bylo opraveno 14 místností. Stavba byla zhotoviteli předána 4. dubna 2018.

V 1. etapě, která byla zahájena na začátku dubna 2018, byla provedena rekonstrukce příjmu radiofarmak, šaten pro personál s novým sociálním zařízením, byly vybudovány dva sklady, místnost pro zdroj nepřerušovaného napájení (UPS), sklad radioaktivního (RA) odpadu, spisovny a rekonstruována vstupní chodba oddělení nukleární medicíny. Byla dokončena rozvodna pro medicinální plyny. V suterénu bylo provedeno bourání konstrukcí, izolace proti vodě a vlhkosti, opraveny svislé a vodorovné konstrukce, rekonstrukce kanalizace a vodovodu, elektroinstalace, rozvody vzduchotechniky, položeny nové obklady v sociálním zázemí šaten, ve skladu RA odpadu. Položeny byly nové dlažby a instalovány nové dveře v celém prostoru suterénu, stejně jako nové lino v šatně pro personál. Prostory byly zkolaudovány 2. 8. 2018.

2. etapa začala koncem května 2018 a představovala ji rekonstrukce terapeutického stacionáře
a kanceláří. Zahrnovala vybudování 2 pokojů pro naaplikované pacienty se sociálním zařízením (z toho jedno je bezbariérové), nové vyšetřovny, čekárny, skladu, denní místnosti pro personál, rekonstrukci sekretariátu a kanceláře vrchní sestry. Provedeny byly bourací práce, stavba svislých konstrukcí, oprava zdravotechniky, elektroinstalace, úprava povrchů – lina, dveře, dlažby a obklady, nové datové rozvody. Pokoje byly vybaveny kamerovým systémem, dorozumívacím zařízením sestra-pacient, televizemi a nová vyšetřovna linkou a klimatizační jednotkou. V kancelářích byly provedeny úpravy povrchů, výměna radiátorů, elektroinstalace a rozvodů vody. Nové prostory předány v polovině srpna. Kolaudace je v plánu koncem srpna.

Rekonstrukce probíhala postupně z důvodu postupného uvolňování prostor pro stavbu, opravy probíhaly za plného provozu.

Investice do pracovišť nukleární medicíny v Krajské zdravotní, a. s.:

Do Oddělení nukleární medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., V Podhájí bylo investováno více než 122 milionů Kč včetně DPH:

 • stavební práce – 24 477 011 Kč včetně DPH
 • pořízení přístrojů – 97 763 642 Kč včetně DPH

Celkem ve dvou etapách bylo investováno do nukleární medicíny v Nemocnici Chomutov, o. z., bezmála 43 milionů korun včetně DPH:

 • stavební práce  – 18 090 000 Kč včetně DPH
 • pořízení přístrojů – 24 847 240 Kč včetně DPH
 • Celkem bylo investováno do nukleární medicíny v Krajské zdravotní, a. s., 165 240 653 Kč včetně DPH.

Krajská zdravotní, a. s., s významnou investiční finanční podporou Ústeckého kraje dosud investovala do Komplexního onkologického centra (KOC), jehož součástmi je na pracovištích v Ústí nad Labem
a v Chomutově onkologické oddělení a oddělení nukleární medicíny, více než půl miliardy korun.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!