Leden poprvé bez školních zápisů – budoucí prvňáčci se půjdou zapsat až v dubnu

0
571

Letitá tradice, kdy děti chodily ke školnímu zápisu začátkem ledna, letošním rokem zanikla. Termíny zápisů změnila novela Školského zákona, podle které předškoláci vyrazí k zápisu pro školní rok 2017/2018 až v dubnu.

Podle předkladatelů této legislativní úpravy je hlavním důvodem změny vhodný čas k ověřování školní zralosti dítěte, kdy příliš brzký termín může vést k neopodstatněným odkladům plnění povinné školní docházky. O odkladu je žádoucí rozhodovat co nejpozději tak, aby již bylo možno posoudit školní zralost dítěte.

Místo a dobu zápisu stanoví dle školského zákona ředitelka či ředitel základní školy, a to nově v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Ředitelky a ředitelé škol zřízených městem Most ve spolupráci s odborem školství, kultury a sportu již tradičně volí jednotný termín. K zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2017/2018 by měly ve dnech 7. a 8. dubna 2017 přijít děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a také děti, jimž bylo u předchozího zápisu plnění povinné školní docházky odloženo.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pro rodiče, kteří odklad zvažují, to znamená, že by pedagogicko-psychologickou poradnu či speciální pedagogické centrum měli s dítětem navštívit co nejdříve. Doporučující posouzení by měla být řediteli školy doručena do 30. dubna. O odkladech by mělo být rozhodnuto do doby uskutečnění zápisů k předškolnímu vzdělávání (ty budou nově probíhat v období od 2. do 16. května).

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Od školního roku 2017/2018 je totiž pro pětileté děti (až do zahájení povinné školní docházky) předškolní vzdělávání povinné.

Další významnou změnou je, že od školního roku 2017/2018 lze do přípravné třídy zařadit pouze děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (tj. děti šestileté a starší). Do přípravné třídy základní školy bude moci být zařazeno dítě, jemuž bude povolen odklad a současně bude předpoklad, že zařazení dítěte do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!