Lékařská komora bije na poplach! Situace ve zdravotnictví je prý vážná

0
1485

Okresní sdružení ČLK v Mostě vydalo výzvu, ve které upozorňuje na neutěšený stav ve zdravotnictví našeho regionu. Prohlášení chce adresovat politikům, vedení nemocnic, ale také vedení zdravotních pojišťoven.

Krajská zdravotní, a.s., která zastřešuje pět nemocnic Ústeckého kraje, problémy, na něž výzva upozorňuje, nepopírá, považuje je však celorepublikového charakteru.

Níže jsou uvedena obě vyjádření. Výzva lékařské komory a pod ní vyjádření Krajské zdravotní.

„ČLK , garant kvality lékařské péče, s narůstajícími obavami upozorňuje na stále se zhoršující  dostupnost a úroveň poskytované zdravotní péče v našem regionu.

Jsou to především personální problémy mnoha oddělení naší nemocnice, nedostatek kvalifikovaných atestovaných lékařů, jazykově nedostatečně vybavení lékaři s  neodpovídajícím vzděláním. Dále je nutné zmínit přetěžované lékaře v nočních službách bez dostatku odpočinku, pravidelné porušování platného Zákoníku práce, neutěšené platové podmínky, kdy nástupní plat lékaře cca 20 000Kč nemůže být nikdy motivací k příchodu nových kvalifikovaných kolegů.

Většina oddělení pracuje na hranici svých možností, stačí onemocnění jednoho či  dvou lékařů a péče na oddělení se hroutí. Nejsou lékaři, kteří by nahradili chybějící kolegy. Interní oddělení je stále  téměř na 100% naplněné, neboť spádová oblast pro oblast západního Lounska prakticky neexistuje. Vyčerpané, přetížené a finančně nedoceněné jsou též zdravotní sestry a další  personál.      Toto vše při neexistenci skutečné koncepce fungování přednemocniční i nemocniční péče v rámci okresu i celého kraje, při nekoncepčně fungujícím centrálním příjmu nemocnice, kde v odpoledních, večerních i nočních hodinách lékaři a sestry poskytují neomezeně péči pacientům, často  péči odkladnou, neakutní, avšak pacienty bezodkladně vyžadovanou, opakovaně i pod pohrůžkami verbálního či fyzického  násilí na personálu.      ČLK současně upozorňuje na v blízké budoucnosti očekávanou nedostupnost lékařů primární péče, tedy prakt.lékařů pro dospělé i prakt.lékařů pro děti a dorost. Jedním z důvodů je věková struktura  kolegů, kdy velké procento těchto lékařů dosáhlo již důchodového věku a také nedostatek mladých lékařů se zájmem o tyto obory. Tato fakta vyvolávají  velké obavy o zajištění primární péče v příštích letech.

Také nedostatek mnoha ambulantních specialistů v našem okrese vede k významně se prodlužujícím čekacím dobám na četná specializovaná vyšetření ( 4-6 měsíců není výjimkou ). V některých odbornostech dokonce vede k úplné nedostupnosti specializované péče. Stávající ambulantní specialisté nejsou schopni z kapacitních důvodů ošetřit více pacientů, přesto zdravotní pojišťovny  neumožňují otevření nových ambulancí.

Nedostatek lůžek pro  pacienty v léčebnách dlouhodobě nemocných je dalším, již mnoho let neřešeným, problémem našeho regionu.

Nejen budovy a přístroje, ale především plně erudovaní a  spokojení  lékaři a sestry, kteří se domluví se svým pacientem, jsou základem fungování  kvalitního  zdravotnického zařízení.

Vážení spoluobčané, pacientky a pacienti, nebylo by správné Vám lhát.  V těchto podmínkách dle ČLK nelze do budoucna očekávat udržení alespoň stávající kvality poskytované péče  a ČLK se naopak obává dalšího postupného  zhoršování dostupnosti i snižování  kvality péče.

Vyzvěte společně s námi politickou reprezentaci, vedení nemocnice i  zdravotní  pojišťovny  k urychlenému řešení. Je za pět minut dvanáct! “

————————————————————————————————

Krajská zdravotní, a.s. je vystavena stejné realitě obecně známých problémů českého zdravotnictví, zejména jeho podfinancování a personálnímu nedostatku, jako jiní poskytovatelé zdravotní péče. Opatření, realizovaná Krajskou zdravotní, a.s. mohou zčásti tlumit, nikoli však eliminovat dlouhodobé nedostatky českého zdravotnictví, jejichž řešení je prakticky mimo vliv společnosti zastřešující pět nemocnic Ústeckého kraje.

České zdravotnictví potřebuje systémové změny a Krajská zdravotní, a.s., zejména z pozice poskytovatele základní zdravotní péče očekává, že Česká lékařská komora, označená samotnou mosteckou pobočkou garantem kvality lékařské péče, se bude podílet na takových systémových a především rychlých změnách, aby nedocházelo k jevům, které prohlášení ČLK Most obsahuje, jejichž eliminaci a vyřešení není Krajská zdravotní, a.s. sama svými silami realizovat.

Vedení Krajské zdravotní, a.s. je přesvědčeno, že nezbytná systémová řešení v rámci českého zdravotnictví jsou společným zájmem mj. spolu s Českou lékařskou komorou. Cílem je udržet současný vysoký standard českého zdravotnictví, to regionální nevyjímaje, což nepůjde bez systémových změn přesahujících kompetence a možnosti poskytovatelů zdravotní péče a přílivu peněz přes systém úhrad zdravotní péče, tedy základní zdroj jejího financování.

V předchozích letech přišlo české zdravotnictví úspornými kroky a nenavyšováním odvodů státu za děti, důchodce či nezaměstnané o 30 miliard korun. Nemocnice Krajské zdravotní, a.s. nestály mimo tuto realitu, se kterou se však musely velice složitě vyrovnat. Ani úsporná opatření ⓓ a nejsou na místě polemiky, zda jsou pro zajištění zdravotní péče důležitější mzdy, přístroje nebo budovy – ani masivní využívání vnějších dotačních zdrojů nemohou být samy o sobě řešením pro řadu problémů, na které ve svém prohlášení ČLK Most upozorňuje.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!