Litvínov letos se schodkem

0
881

Litvínov bude v roce 2017 hospodařit se schodkovým rozpočtem. Opozici se rozpočet nelíbí, přesto ho zastupitelé města v závěru loňského roku schválili.

Při projednávání rozpočtu poukázali sociální demokraté na nekoncepčnost připravovaného materiálu. Především na to, že v rámci rozpočtu nejsou podpořeny sociální služby, které jsou částečně dotované státem. Podle předsedy klubu Martina Kliky byl rozpočet připraven bez diskuze s opozicí. „K rozpočtu přizvalo vedení měst opozici až ve chvíli, kdy byl prakticky sestaven. Nesouhlasíme s tím, že do rozpočtu není zapojena dotace pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do základní sítě sociálních služeb. Spolufinancování těchto služeb do výše osmi procent z nákladů by mělo být zařazováno do rozpočtu automaticky. Špatně je také postaven rozpočet městské policie, který nezohledňuje předpokládaný růst mezd strážníků. A takových nedostatků je v rozpočtu víc,“ odůvodnil postoj sociálních demokratů Martin Klika. Těsně před schvalováním rozpočtu navrhla místostarostka Erika Sedláčková změnu – pro Litvínovskou vzdělávací společnost dotaci 50 tisíc korun na poskytované sociální služby. „Dozvěděli jsme se, že společnost dostane dotaci od státu, ale je nutná rovněž spoluúčast a dotace od města. Je to pro nás poučení do budoucna,“ uvedla místostarostka. Společnost tak od města dotaci dostala. Ostatní žadatelé, kteří také chtěli dotaci na sociální služby podporované státem, ale vyšli naprázdno.

Rozpočet města Litvínova:

  • Provozní příjmy – 400 723 000 Kč.
  • Daňové příjmy – 320 223 000 Kč
  • Nedaňové příjmy – 33 251 000 Kč.
  • Neinvestiční dotace – 47 249 000 Kč
  • Provozní výdaje – 383 638 000 Kč
  • Kapitálové příjmy – 2 019 00 Kč
  • Kapitálové výdaje – 62 346 000 Kč (kapitálové výdaje představují investiční akce uvedené v investičním plánu pro rok 2017)

Kam chce město letos investovat?

V letošním roce plánuje Litvínov proinvestovat přes 62 miliónů korun.

Na zpracování projektové dokumentace vyčlenilo město v rozpočtu 5,5 miliónu korun. S tím ale nesouhlasí sociální demokraté. „Je to zbytečný výdaj navíc. Město z minulosti projektovou dokumentaci na most už má. Projekt, který vyhrál v architektonické soutěži, je téměř shodný. Velký rozdíl v nich není,“ připomněl zastupitelům Martin Klika. Dále město hodlá investovat 3,5 miliónu do rekonstrukce hřiště v ulici Podkrušnohorské u základní školy s rozšířenou výukou jazyků. Zpracování projektové dokumentace pro plavecký bazén vyjde město na 6,7 miliónu. Bezmála 10 miliónů je určeno na rekonstrukce v základních a mateřských školách. Předběžně je naplánována rekonstrukce šaten v SZŠ Šafaříkova, vzduchotechnika v 3. ZŠ a plot v MŠ Čapkova. Do rekonstrukce komunikací investuje město přes 20 miliónů korun. Jedná se hlavně o ulici Tylova, Gorkého, Janáčkova, parkoviště za hotelovým domem a akce Bezpečné přechody. Do veřejného osvětlení investuje město 2 milióny korun. Z menších investic je zajímavý například nákup městských hodin do vybrané lokality.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!