Masarykova nemocnice se může pochlubit hrudně – chirurgickým centrem na špičkové úrovni

0
334
Ilustrační foto

Statut Centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče (POCH) od Ministerstva zdravotnictví České republiky získala ústecká Masarykova nemocnice.

S předpokládanou spádovostí 1 250 000 obyvatel na jedno centrum POCH ústecké pracoviště bude jedním z osmi ustavených v České republice. Stává se tak spádovým nejen pro Ústecký kraj, ale také pro sousedící Karlovarský kraj a Liberecký kraj.

Ministerstvo zdravotnictví ustavováním center POCH deklaruje snahu, aby se co nejvíce hrudně-chirurgických výkonů koncentrovalo do těchto pracovišť. „Jednou z podmínek pro přiznání statutu je odpovídající množství výkonů. Například tzv. anatomických plicních resekcí má být ročně provedeno minimálně 65, přičemž v Masarykově nemocnici jich děláme dvakrát tolik, 120 až 130 do roka. Požadavek je na provedení nejméně 250 výkonů ročně celkem. Ty nejsou jen onkologické, ale celkově pneumochirurgické. Takový počet výkonů respektive tolik pacientů může získat pouze pracoviště, které úzce spolupracuje s dalšími. Většina pacientů tak přichází z plicních středisek našeho a okolních krajů, z plicních lůžkových oddělení, především pak z plicního oddělení naší nemocnice, které díky svojí vysoké specializaci tvoří spolu s oddělením hrudní chirurgie centrum vysoce specializované odborné péče v rámci definovaného POCH centra.  Další nepodkročitelnou podmínkou pro přiznání POCH centra je existence Komplexního onkologického centra, což je v případě Masarykovy nemocnice též splněno,“ vysvětlil Ivan Staněk, primář Oddělení hrudní chirurgie Masarykovy nemocnice.

POCH centrum je primárně projekt zaměřený na komplexní chirurgicko-onkologickou péči o pacienty s chirurgicky řešitelnými stádii plicní rakoviny. Plicní oddělení je nedílnou složkou této péče, a to jak v období operaci předcházejícím, tak i pooperačním.

„Předoperačně provádíme diagnostiku a určení stádia plicních nádorů, k čemuž máme k dispozici odpovídající bronchologické vybavení včetně možnosti RTG navigované bronchoskopie a endobronchiálního ultrazvuku. Provádíme také předoperační stanovení únosnosti rizika operačního výkonu, ve spolupráci s dobře vybaveným oddělením funkčního vyšetřování. V pooperačním období spolupracujeme na řešení případných pooperačních komplikací, poskytujeme 24hodinovou bronchologickou příslužbu, přičemž nejčastěji provádíme na JIP zprůchodnění průdušek odstraněním hlenových zátek či koagul u odoperovaných pacientů. V neposlední řadě také indikujeme a podáváme pooperační, tzv. adjuvantní onkologickou léčbu.  Pacienty po resekčních výkonech pro onkologická onemocnění pravidelně kontrolujeme v naší pneumoonkologické ambulanci. Na péči o tyto pacienty spolupracujeme i s Komplexním onkologickým centrem Masarykovy nemocnice,“ popsal Daniel Doležal, pověřený vedením Plicního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

„Získání každého ocenění zvyšuje kredit Krajské zdravotní a jejích nemocnic. Přiznání statutu tohoto centra pro ústeckou Masarykovu nemocnici takovým oceněním jednoznačně je. Kritéria pro tak vysoce specializované zdravotnické pracoviště není jednoduché naplnit, proto jsem rád, že jsme centrum pro obyvatele Ústeckého kraje získali,“ zdůraznil Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Přiznání statutu centra POCH ministerstvem zdravotnictví je tak potvrzením dosavadní vynikající práce lékařských specialistů, kteří nyní budou spolupracovat v ústecké Masarykově nemocnici v rámci centra. „Statut Centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče je přidělován na dobu pěti let. Jsem přesvědčen, že vzhledem k dosavadním výsledkům participujících oddělení největší krajská nemocnice ani v budoucnu nebude mít problém jej obhájit. Týmům těchto oddělení přeji co nejvíce spokojených pacientů,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!