Na magistrátu jednali mostečtí zastupitelé

1
3561

Dnes, 25.února v 11 hodin,  začalo jednání mosteckého zastupitelstva. Veřejné zasedání probíhalo v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví. Veřejnost měla možnost účastnit se zasedání  pouze na balkoně, aby byla oddělena od členů zastupitelstva. Ze stejného místa bylo občanům umožněno vznášet své příspěvky. Po celou dobu zasedání zastupitelstva byla  k dispozici dezinfekce na ruce. Pro všechny zúčastněné byl povinný respirátor, chirurgická nebo nanorouška.

Do jednací místnosti dorazilo 36 z 55 zastupitelů. Zastupitel Luděk Prošek (Piráti a Zelení) požádal o doplnění bodu k plánované rekonstrukci Repre. Primátor navrhl svolat na toto téma se zastupitelskými  kluby pracovní schůzku. Zastupitelka Berenika Peštová (ANO) se přiklonila k názoru Luďka Proška, schválit bod o projednání dnes. Návrh na doplnění programu o Repre následně neprošel.

V bloku informací z jednání rady města se zastupitel Jan Hrubeš (Piráti a Zelení) dotazoval, proč Most už nebude vykupovat byty do majetku města a proč bytů nekoupí co nejvíce. „Přijde mi to líto. Jako argument uvádíte, že nepřišly žádné nabídky. Ptám se, zda třeba nebyla zvolena správná forma.“ Jedna část probíhala přes Mosteckou bytovou a.s. a v druhém případě, kdy vykupovalo město, jsme oslovili občany a nepřišla žádná nabídka. Pro lidi je atraktivnější nabízet byty přes realitní kanceláře,“ vysvětlil náměstek primátora Marek Hrvol.

Zstupitel Jan Schiller (ANO) navrhl zařazení bodu o vybudování nové tramvajové trati na jedno z příštích zastupitelstev. Primátor s tímto návrhem souhlasil.

Zastupitele Luďka Proška zajímalo schválení odměny pro externího architekta a navrhl zřízení kanceláře, aby se nemusely vydávat „najatému“ architektovi takovéto prostředky. Dále vznesl požadavek, aby se klub Pirátů a Zelených mohl účastnit jako host zasedání rady města. Oba návrhy primátor odmítl.

Zastupitelé neuzavřeli smlouvu o dotaci s Vysokou školou finanční a správní na realizai 30 a 31 ročníku Univerzity třetího věku. Důvodem je, že se tento projekt kvůli epidemii neuskutečnil.

Zastupitel Luděk Prošek se zajímal o plánovanou stavbu šestipodlažního domu v Lomené ulici. „Samozřejmě z toho nejsme příliš nadšeni. Výstavba zatíží tuto oblast prachem a hlukem. Stavbu budeme monitorovat,“ řekl primátor.

Zastupitel Jan Schiller nakousl téma rybářů na Matyldě, kteří si stěžují na podmínky rybaření, které musí dodržovat. Už jsem absolvoval s rybáři schůzku. Provoz upravuje Státní plavební správa. Domluvili jsme se, že rybáři zašlou své námitky a pokud budou smysluplné, tak je podpoříme,“ vysvětlil primátor. „Naším smyslem je rybářům vyjít vstříct, nikoliv je omezovat,“ dodal náměstek Marek Hrvol.

Zastupitelka Patricie Prokešová poukázala na množství výtluků, které se objevily po zimě na mosteckých silnicích. „S panem náměstskem a s odborem životního prostředí a investic jsme shodou okolností dnes projížděli jednotlivé lokality, abychom zjistili, jaká je situace. Samozřejmě pokud sami občané zjistí na některých místech výtluky, mohou o nich informovat mostecký magistrát,“ uvedl primátor.

Zastupitel Jiří Kraus se ústy občanů dotázal, proč nebyla letos zvládnuta zimní údržba po kalamitě.Zima, která byla letos, byla extrémní. Už jsem se občanům veřejně omluvil, že údržba nebyla stoprocentní. Na druhou stranu musím pochválit všechny pracovníky, kteří se do úklidu zapojili,“ reagoval na dotaz primátor.

Zastupitelka Jaroslava Puntová se zajímala, jak bude město řešit situaci v Městské správě sociálních služeb, kde po roce rezignovala ředitelka. Považuji to za velmi závažnou situaci. „Nešířil bych žádnou paniku, o klienty je plně postaráno. Řízením byla pověřena zástupkyně bývalé ředitelky, která v MSSS působí dlouhodobě a dobře zná zdejší chod. Na příštím zasedání městské rady bude na obsazení místa ředitele vyhlášeno výběrové řízení,“ uvedl primátor.

Zastupitelka Berenika Peštová se dotázala, proč magistrát najel na plný režim, v jehož důsledku se nyní uzavírají některá oddělení. Vrátíte se zpět k původnímu omezenému provozu? „Vzhledem k tomu, že z nového nařízení vlády vypadlo ustanovení o nouzovém režimu, nemohli jsme nechat zaměstnance doma. Museli jsme postupovat podle platné legislativy,“ vysvětlil tajemník magistrátu Petr Krupička. „Věřím, že po dnešním jednání vlády se chod úřadu vzhledem k epidemiologické situaci opět vrátí do omezeného režimu,“ doplnil primátor.

Dále se Berenika Peštová dotazovala, jaké jsou v hotelu měsíční náklady. Primátor slíbil, že nechá zpracovat analýzu nákladů.

Zastupitel Adam Komenda se zajímal o prezentaci modulového bydlení v Chanově. Zda se ho zúčastní všichni obyvatelé Chanova, zda bude moci být přístupný tisk, bude-li se moci účastnit veřejnost a zda se bude z prezentace pořizovat přímý přenos. „Neumím si představit, že v této době se prezentace zúčastní celé sídliště Chanov a veřejnost. „Budou přítomni zastupitelé a o přítomnosti novinářů budeme jednat poté, jaký bude z jejich strany zájem,“ odpověděl primátor.

Zastupitel Martin Domín (SMM) reagoval na požadavek Adama Komendy, pozvat k prezentaci kontejnerového bydlení celé sdliště Chanov a veřejnost: „Neumím si představit, že v současné situaci chcete pozvat do Cahnova hodně lidí. To je nezodpovědné!

„Přestaňte už z toho Chanova dělat takovou senzaci! Město Most se rozhodlo, že v Chanově vytvoří podmínky, aby měli chanovští důstojné bydlení. Vždyť nikdo ty obavatele nenutí, aby v modulech bydleli. Oni si zničili svoje bydlení a teď mohou dostat nové. V Mostě je spousta sociálně slabých lidí. Co by za to dali, kydby jim někdo dal nové bydlení!,“ dodal k tématu modulového bydlení v Chanově Jan Schiller (ANO).

S tématem očkování a očkovacího centra se přihlásil zastupitel Daniel Drtík (ODS). „Dotazoval jsem vedení města jak je to s očkováním a bylo mi řečeno, že město je připraveno očkovat v očkovacím centru, které zřídilo v malé tréninkové sportovní hale. Potud dobrá část zprávy. Ta druhá, méně povzbudivá, jsou dodávky očkovacích látek,“ řekl Daniel Drtík.

„Dodávku vakcín hlídám každý den, denně apeluji na vládu a na ministra zdravotnictví. Bohužel, ten počáteční skluz snížených dodávek už nemůžeme dohnat. Všechny vakcíny, které máme, se v těchto dnech očkují. Problém nám přinese očkování pedagogů. Ačkoliv se školy neotevřou, budeme muset očkovat před důchodci učitele. Při počtu tří tisíc učitelů v kraji si umíte představit, jak dlouho bude trvat, než se na seniory dostane. Takový je ale pokyn vlády. Problém je, že nám klesá věková skupina, která se pohybuje od třiceti do padesáti let věku,“ reagoval Jan Schiller, který je současně hejtmanem Ústeckého kraje.

„Za mně by mohl být Ústecký kraj více aktivnější. Kraje hejtmana Kuby a hejtmana Půty jsou na tom lépe,“ namítl primátor. Hejtmana se zastal zastupitel a lékař Roman Houska, který je členem vakcinačního štábu. „Vakcíny ze státních rezerv vzal pan primátor Hřib na úkor ostatních krajů, aby naočkoval většinu Prahy. Pokud máte výhrady, obraťte se na toho pána a zeptejte se ho, proč bere to, co není jeho. Je dobré, byste slyšeli, jak to je,“ dodal hetman

„Jak je to s velkými akcemi, s Mosteckou slavností a Dnem magistra Kellyho?, dotazoval se zastupitel Jiří Kraus a dodal: „Dále by mně zajímalo, jestli už víte, co bude s knihovnou. „Pokud se týká knihovny, stále se projednává několik řešení. V souvislosti s akcemi, které jste zmínil, záleží na vývoji situace. Kolik lidí bude proočkovaných, kolik bude nakažených a zda nám vláda dovolí akce pořádat. Jsem ale spíš skeptický,“ odpověděl primátor.

V závěru zasedání se zastupitelé opět mírně poškorpili kvůli Chanovu. Padaly spíš vzájemné invektivy, než dotazy a náměty. Zastupitestvo trvalo dvě hodiny bez přestávky.

 

 

 

 

 

 

1 komentář

  1. Dobrý den, jenom bych měl malé upřesnění k výše uvedenému textu, pana primátora jsem se pouze zeptal ohledně pozvánky na veřejné projednání ohledně výstavby modulového bydlení na sídlišti Chanov, tato pozvánka mi přišla od oddělení kanceláře primátora, konkrétně od paní Prosové, tento mail obdrželi dle veřejného adresáře všichni zastupitelé, v kopii mailu byl i pan primátor. V předmětu mailu bylo uvedeno: Modulové bydlení sídliště Chanov – veřejné projednání. V mailu dále stálo, že projednání proběhne v sále, kde se běžně konají zastupitelstva. Proto jsem se dotazoval, zda by nemohl být pořizován živý přenos se záznamem, dalo by se využit kamer, které jsou k dispozici v sále, online přenos by se hodil právě i kvůli tomu, že kvůli proticovidovým opatřením bude omezen počet osob v sále. V pozvánce od města stálo, že se jednání mohou zúčastnit zastupitelé a také pozvaní obyvatelé sídliště Chanov. Proto mě zajímalo, jakým způsobem proběhne zvaní obyvatel Chanova na projednání, které avizovalo v pozvánce vedení města, tedy jestli pošlou pozvánku všem nebo jakým způsobem se rozhodne kdo z Chanova pozván bude a kdo ne. Opravdu jsem tedy nepožadoval, aby se projednání zúčastnili všichni obyvatelé sídliště. Jenom jsem chtěl od pana primátora upřesnění k pozvánce, kterou mi zaslala jeho kancelář. Toto projednání město iniciovalo samo, nevím proč ho chtějí provést právě v této době, kdy je situace s Covidem velmi vážná. V rámci diskuze jsem řekl, že jsem si vědom toho, že situace s epidemii Covidu není jednoduchá a přijatá opatření respektuji, proto jsem dále v diskuzi řekl, že když už chce vedení města toto projednání projektu provést, tak nejlepší by bylo počkat až na dobu po odeznění pandemie, nebo aby z veřejného projednání byl pořizován alespoň online přenos. Z pozvánky vyplývalo, že krom pozvaných obyvatel Chanova a zastupitelů se veřejného projednání nebude moci zúčastnit nikdo další, proto jsem se dotázal, zdali se budou moci zúčastnit zástupci tisku. Zastupitel Ondrášek sám nabídl své místo na projednání pro zájemce ze strany tisku, tedy pro případ, že zástupci tisku nebudou vpuštění, primátor nakonec řekl, že po domluvě bude omezený počet novinářů vpuštěn dle zájmu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!