Na zastupitelstvu to zase hřmělo

0
2865

Na posledním zasedání mosteckých zastupitelů bylo zase „veselo.“ V poklidu se nesl pouze samotný úvod jednání, kdy politici uctili minutou ticha památku zesnulého herce mosteckého divadla Stanislava Oubrama a dlouholeté pracovnice technických služeb Jany Peškové.

Když od řečnického pultíku odešel poslední občan, začala rozprava zastupitelů, kteří se dostavili v plném počtu. Výměna názorů mezi opozicí a koalicí záhy začala nabírat na obrátkách. Nejprve na návrh opozičního zastupitele Adolfa Sigmunda za KSČM politici hlasovali o návrhu na odvolání rady města. Hlasováním v poměru 20 pro 25 proti, nikdo se nezdržel, ale neprošel. Stejně tak zastupitelé nepodpořili ani návrhy dalších několika politiků na stažení z programu bodů týkajících se změněného jednacího řádu a cenové mapy. Diskuse zastupitelů se vyhrotila při projednávání nového jednacího řádu. Obsahoval některé změny týkající se například předkládání materiálů zastupitelům, rozpravy či diskusí. „Mám v ruce zprávu z ministerstva vnitra, která upozorňuje na některé možné rozpory se zákonem. Například změny v programu je oprávněn podávat člen zastupitelstva během celého programu, nejen na začátku a další. Je zde vícero bodů, kde nový jednací řád koliduje se zákonem,“ kritizoval materiál zastupitel za ANO Jan Schiller. K němu se přidala stranická kolegyně Berenika Peštová a zastupitelka za SMM Hana Jeníčková. Ta navrhovala, zda by nebylo lepší bod stáhnout a nejdříve jej blíže prodiskutovat. Primátor nejdříve vyhlásil krátkou přestávku, během níž se vedení města radilo se svými advokáty a tajemníkem. „Po poradě a prostudování jsme došli k závěru možného výskytu porušení zákona o obcích. Tento jednací řád je ovšem porovnán s jednacími řády dalších několika obcí… Možné porušení je v několika článcích, proto provedeme úpravu těchto částí na místě,“ sdělil primátor a po provedených úpravách chtěl přistoupit k hlasování. Na to ale nechtěli opoziční politici vůbec slyšet a dožadovali se bližšího prostudování nové úpravy v písemné podobě. Vedení města si ale stálo za svým. Opoziční zastupitelé za ANO, KSČM a SMM nakonec na protest opustili své lavice. Rokování dále pokračovalo jen v počtu 26 zastupitelů a zbývající body programu včetně již diskutované cenové mapy hlasováním nakonec prošly. Na svém dalším zasedání se zastupitelé sejdou až 28. dubna.

Co schválili zastupitelé na únorovém zasedání:

Např. dotaci ve výši 250 tisíc korun Podkrušnohorskému technickému muzeu na provoz a podporu činnosti muzea. Odkup části pozemku v ulici Chanovská od SVS za 26 210 Kč pro stavbu IPRM DEMOS – Pěší propojení sídliště Chanov s lokalitou nádraží ČD v Mostě. Cenovou mapu pozemků č. 7. Delegovali zástupce statutárního města Mostu Miroslava Adama, ředitele Správy městských lesů Most, v honebních společenstvech, a to v Honebním společenstvu Líšnice, Vtelno, Most – Komořany, Braňany, Děčany, Pyrop Třebívlice, Havraň a Malé Březno – Havraň. Prodej pozemků v rozvojové zóně Joseph společnosti ALEVEN MOST, a.s. za účelem rozšíření parkoviště zaměstnanců a výrobního závodu. Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM DEMOS a odkup prodejního stánku umístěného v ulici Čsl. mládeže od Lucie Matějíčné za 90 tisíc korun.

Opozice k příspěvkům: Peníze jen našim!

Komise prorodinných aktivit navrhla zastupitelům ke schválení celkem 46 žádostí o příspěvky z rozpočtu města Mostu v celkové výši přes pět a půl milionu korun.

Opozice navrhovala, aby zastupitelé podpořili dotace jen těm neziskovkám, které působí v Mostě. „Velmi mne zarazily dotace poskytované například Obrnickému centru sociálních služeb. Most stále má ekvivalent těchto služeb. V tomto případě jsou to nadbytečné peníze a měly být raději dotovány subjekty působící zde,“ vznesl protinávrh na neschválení dotací ve výši zhruba sto třiceti tisíc korun obrnickému centru zastupitel za SMM Luboš Pitín. Jeho protinávrh ale zastupitelé nepodpořili a odhlasovali dotace všem žadatelům.

Náměstkyně primátora Markéta Stará, která má v gesci sociální oblast a předkládala ke schvalování materiál komise prorodinných aktivit, reagovala také na kritiku v diskusi občanů. Vysvětlila, proč rada města snížila výši prostředků poskytovaných městem neziskovkám na úroveň roku 2015. „Letos dochází ke změně financování. Je pro nás důležité, abychom se nedostali k tomu, že příspěvky neziskovkám dosáhnou finanční potřebu a budou se vracet. Zbývající prostředky budou dofinancovány právě s ohledem na aktuální potřebnost konkrétních služeb,“ uvedla náměstkyně s tím, že by mohl nastat případ, kdy Ústecký kraj poskytne na konkrétní službu dotace také. „Proto vyčkáme, až kraj vyřeší vyrovnávací platbu. Pak zjistíme, jestli je potřeba službu dofinancovat,“ dodala ještě na vysvětlenou.

SLOVO MÁ OBČAN

„Nenechte nás napospas!“

Komunitní plánování v Mostě a jeho financování se stalo hlavním a jediným tématem žhavé diskuse občanů na posledním zastupitelstvu. Požadovali ponížené příspěvky od města vrátit zpět. O navýšení příspěvku přišel zastupitele žádat ředitel obecně prospěšné společnosti K srdci klíč Karel Komárek, jež v Mostě zastřešuje sociální služby Azylového domu pro muže, Domu napůl cesty a noclehárny s ubytovnou. Tyto služby ročně ubytují kolem dvě stě padesáti klientů a zaměstnávají třicet osob. „Finančně přinášíme na tyto služby kolem sedmi a půl milionů korun ročně. V roce 2015 jsme k těmto prostředkům dostali od města zhruba 550 tisíc korun, což je zhruba 14 procent z celkových nákladů,“ shrnul Komárek a připomněl úskalí poskytovatelů sociálních služeb a neziskovek při zpožděných platbách. Od zastupitelů žádal podporu, a to sto tisíc korun. „Od města Mostu obdržíme na letošek o sto tisíc korun méně než loni. Pro tento rok jsme letos naši žádost o dotace o něco navýšili. Pokud se nepodaří získat minimální rozdíl oproti minulému roku, budeme čelit závažným ekonomickým problémům, ale i sankcím, kvůli nedodržení spoluúčasti, kterou nás zavazuje Ústecký kraj,“ vysvětlil ředitel společnosti K srdci klíč. „Financování neziskových organizací obecně není lehké, ale věřím, že město Most prostřednictvím vás a komunitního plánu své neziskovky podpoří, a nenechá je napospas skepsi a závažným ekonomickým problémům,“ dodal.

„Nechceme ztratit partnerství“

K tématu komunitního plánování vystoupil i druhý Mostečan a aktivní účastník komunitního plánování. Pozastavil se nad přerozdělováním prostředků na podporu sociálních služeb prorodinných a volnočasových aktivit v Mostě. „Návrh na přerozdělení peněz, o kterém rozhodla rada města, se výrazně liší od návrhu komise prorodinných aktivit a sociálních služeb. Celkem se rozdělilo o zhruba 650 tisíc korun méně, než je v rozpočtu komise. Zůstanou prostředky v rozpočtu komise?“ dotazoval se občan a zároveň vyjádřil znepokojení nad podle něho netransparentním přístupem rady města k žadatelům v programu. „Některým poskytovatelům jste totiž ponechali prostředky dle návrhu komise, jiným se finance o něco málo snížily, někomu se snížily výrazně. Jen jedinému žadateli byly prostředky navýšeny, a to dokonce na sto procent jeho žádosti. Byl skutečně o tolik lepší než ostatní?“ ptal se u řečnického pultíku. „Vedení města s organizacemi zapojenými do komunitního plánování jednalo vždy jako s rovnocennými partnery. Byli bychom neradi, kdyby se toto partnerství vytratilo!“ zakončil.

„Projekty jsou ohroženy“

Petr Svašek přišel zastupitele rovněž požádat o přidělení příspěvku města k zajištění bezproblémového fungování prorodinných, volnočasových a sociálních služeb. „Je tu 44 poskytovatelů těchto aktivit, které pečují o tisíce klientů našeho města. Od mládeže, dětí, zdravotně postižených až po seniory. Sociální služby zaměstnávají stovky lidí. Je potřeba je nějak financovat, i když jsou vícezdrojové. Letos komise prorodinných aktivit měla k dispozici přes pět milionů korun a rada města rozhodla o přidělení jen zhruba čtyř a půl milionu korun. Nerozděleno zůstalo 647 tisíc korun. My chceme, abyste tuto částku ponechali v rozpočtu komise a ta rozhodla o tom, že budou tyto služby dofinancovány tak, aby nebyly ohroženy plánované projekty,“ žádal Petr Svašek. Primátor Jan Paparega v reakci na jeho diskusní příspěvek přítomné ujistil, že tyto peníze skutečně v komisi prorodinných aktivit zůstanou. „Tyto prostředky zde budou tak, abychom v případě potřeby byli připraveni reagovat,“ potvrdil první muž města.

Zastupitelé podpořili děti s cukrovkou

Zastupitelé schválili dotaci 64 tisíc korun společnosti Diahelp, z.s. Komise prorodinných aktivit však původně navrhovala této společnosti jen devět tisíc korun.

Vedení města se ale shodlo, že společnosti Diahelp navýší dotaci na stoprocentní úhradu nákladů vzdělávací akce. „Už na předchozích zasedáních žádali někteří zastupitelé, abychom se zabývali podporou této společnosti. Rada města toto zvážila a vyhověla,“ podotkla náměstkyně primátora Markéta Stará. Společnost Diahelp se stará o nemocné děti s cukrovkou. Dotace, kterou zastupitelé schválili, je určena k zajištění letního edukačního víkendu na Farmě Dvorec. Vzdělávací akce bude zaměřena na téma Kontinuální měření senzorem a zábavný program pro děti. „Dětští pacienti diabetici dostávají diabetické senzory od VZP zdarma. Znamená to, že jim je umožněno měření glykémie kontinuálně 24 hodin denně. Je to senzor, který se musí zavést, aplikují ho dětem rodiče. Hodnoty se přenášejí poté do mobilů, tabletů apod. Některé větší děti se to musí ale naučit samy, protože chodí už do školy a musí se monitorovat. Nenaučí se to však ze dne na den, trvá to delší dobu,“ vysvětlila princip mostecká zastupitelka a dětská lékařka Alena Dernerová a dodala: „Tyto senzory budou mít posléze i dospělí diabetici a budou se s tím také muset naučit pracovat. Na Západě se toto používá běžně.“

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!