Nominujte do ankety Pracovník roku v sociálních službách

0
336

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje vyzývá k předkládání návrhů do 3. ročníku ankety „Pracovník roku v sociálních službách v Ústeckém kraji“ pro rok 2019 k ocenění za činnost a významný přínos v oblasti poskytování sociálních služeb. Ocenění je určeno pracovníkům v oblasti sociálních služeb na území Ústeckého kraje za mimořádnou, kvalitní a obětavou činnost, za kterou zasluhují veřejnou poctu a poděkování. Uzávěrka nominací je 28. června 2019.

Vyzýváme tímto poskytovatele a uživatele sociálních služeb, veřejnost, představitele samospráv a další instituce a organizace na území Ústeckého kraje, aby Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje zasílali návrhy kandidátů na ocenění „Pracovník roku v sociálních službách v Ústeckém kraji“. Ocenění je určeno pracovníkům v oblasti sociálních služeb na území Ústeckého kraje za mimořádnou, kvalitní a obětavou činnost, za kterou zasluhují veřejnou poctu a poděkování. Ocenění se neuděluje in memoriam.

 Podaný návrh musí obsahovat:

 jméno, příjmení a titul navrhovaného kandidáta, datum narození, přesnou adresu bydliště včetně PSČ, telefonický kontakt, emailový kontakt;

    • profesní životopis navrhovaného kandidáta, který musí v době podání návrhu působit v sociálních službách minimálně 1 rok
    • podrobné zdůvodnění podávaného návrhu ze strany navrhovatele (viz upozornění dále);
    • název a adresu poskytovatele sociálních služeb, u kterého kandidát působí
    • přesné označení (jméno, příjmení, přesnou adresu bydliště včetně PSČ, telefonický kontakt) a podpis navrhovatele, popř. navrhovatelů, včetně emailového kontaktu;

 

  • souhlas navrhovaného kandidáta se zpracováním osobních údajů

 

 

Zdůvodnění návrhu je stěžejní součástí návrhu, musí být dostatečně vypovídající. Žádáme o uvedení konkrétních údajů v poskytování sociálních služeb, případně doložení podkladů a dokladů o činnosti navrženého kandidáta. Veškeré zaslané dokumenty zůstávají uloženy na Krajském úřadě Ústeckého kraje a nebudou vráceny.

Odůvodnění vycházející z věcných argumentů je hlavním kritériem při výběru kandidáta.

Adresa pro zasílání návrhů:                        Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor sociálních věcí, Velká Hradební  3118/48, 400 01 Ústí nad Labem.

Obálka musí být viditelně označena: „Pracovník roku v sociálních službách v Ústeckém kraji – neotvírat“

Kontaktní osoba pro případné dotazy: Ing. Petra Lafková, tel. 475 657 470 e-mail: lafkova.p@kr-ustecky.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!