Nová dětská herna zpříjemní malým pacientům hospitalizaci

0
255
Foto: Petr Sochůrek, KZ

Interní lůžková stanice Dětského a dorostového oddělení Krajské zdravotní Nemocnice Děčín se pyšní novou hernou. Jde o prostor, kde si malí pacienti během léčby nejen hrají, ale také jedí, učí se nebo ho využívají k dalším potřebným aktivitám během nemocniční léčby.

„Myšlenku zrekonstruovat hernu na našem dětském oddělení odstartovala charitativní akce Krása pomáhá dětem, kdy z výtěžku v roce 2018 na zdravotnické pracoviště putovala částka 130 tisíc Kč, kterou doplnily finance od dalších dárců. Chtěl bych poděkovat všem, kteří v dnešní době, kdy jsou prezentovány hlavně globální projekty, myslí na své lokální místo, ve kterém žijí, pracují, podnikají,“ řekl Michal Hanauer, ředitel zdravotní péče Nemocnice Děčín.

„Věřte, že naše herna je mnohočetně využívána. Napočítali jsme, že je to taková místnost pět v jednom. Jsme skutečně rádi, že se podařilo hernu rekonstruovat. Děti na interní lůžkové stanici tráví mnohem více času než na chirurgické, kde jsou jeden den operováni a zpravidla druhý den jdou domů. Doba hospitalizace na dětské lůžkové interní stanici bývá zhruba týden. Děkuji za finanční pomoc především charitativní akci Krása pomáhá dětem, děčínskému basketbalovému klubu, společnosti Armex Group, spolku Andělé bez křídel a projektu Maminky pomáhají dětem, místním zástupcům Armády České republiky, jejichž slogan je čest, sláva a odhodlanost. Musím také poděkovat svým kolegyním, které se staly architektkami této nové herny,“ uvedla primářka dětského a dorostového oddělení Renata Přibíková.

Dětské a dorostové oddělení poskytuje akutní péči pro novorozence, děti a mladistvé do osmnácti let. Nemocniční péče je realizována v širokém spektru léčby nemocí. U novorozenecké patologie jde zejména o přetrvávající infekčně zánětlivé komplikace, vyšetření vrozených vad a vrozených poruch metabolizmu. V kojeneckém věku se jedná nejčastěji o infekce žaludku a střev a infekce respirační, dále například intolerance stravy. Personál zdravotnického pracoviště provádí dovyšetření vrozených vývojových vad srdce, ledvin, žaludku a střev, vyšetření neprospívání, poruch psychomotorického vývoje. Batolata jsou přijímána ve velké většině s těžšími klinickými příznaky akutních virových a bakteriálních onemocnění, zastoupení jiných skupin diagnóz je výrazně řidší. U většiny dětí jde dále i o komplexní vyšetření pro chronické obtíže jako například vyšetření růstu a vývoje, endokrinních onemocnění uzlinového syndromu, imunologického profilu, alergií, potencionálních malignit, chronických zánětlivých onemocnění, hraniční či zvýšené tenze či psychosomatických obtíží.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!