Otázky pro kandidáta do Senátu MUDr. Jiřího Biolka

0
755

Jaké jsou podle vás nejpalčivější problémy Mostecka?

Důsledkem desítky let trvající devastace lidí i krajiny je špatný zdravotní stav, vysoká nezaměstnanost,  nízká vzdělanost a snížený pocit bezpečí. Je nutné podpořit investice do vzdělání, opustit jednostranné zaměření kraje na těžbu, stabilizovat personální obsazení nemocnic a netolerovat nikoho, kdo ohrožuje bezpečí našich domovů.

Jste zastáncem zachování limitů těžby, nebojíte se zvýšení nezaměstnanosti?

Především je dobré, že už se nebudou bourat kvůli těžbě žádné obce a lidé nebudou vyháněni ze svých domovů. Na druhou stranu je škoda, že současná vláda nenašla odvahu převést uhlí za limity do nebilančních zásob, a to bude třeba ještě napravit. Taky se musí podstatně zvýšit odvody z vytěženého uhlí a zajistit, aby tyhle peníze pomáhaly řešit nejen sociální problémy, ale i rozvoj tady, kde se těží. Aby z nich konečně něco měli obyvatelé obcí v okolí dolů.

To, že mají lidi z šachet starost o zaměstnání, je pochopitelné. Ale dnes je situace jiná. Při těžbě uhlí se v naprosté většině jedná o technické profese, po kterých je ve firmách obrovský zájem a ty nebudou mít problém se získáním uplatnění. A navíc je ze všech dostupných zdrojů zřejmé, že těžební skupina je velmi bohatá a měla by se o své zaměstnance v postupném útlumu těžby postarat. Vždyť léta právě zaměstnanci vytvářeli pro majitele obrovské zisky. Je tedy přece logické a správné, aby se nyní majitelé naopak o část svých zisků s těmito lidmi podělili. Uvažme jen, kolik nových pracovních příležitostí vytvoří rekultivace dolů a nové projekty například na výstavbu přečerpávací elektrárny v dole ČSA nebo pěstování energetických plodin na výsypkách. Je zřejmé, že v konečném důsledku útlum těžby zaměstnanosti místních lidí výrazně pomůže. Navíc tento problém nebudeme odsouvat a přenášet na naše děti.

A jak dosáhnout toho, aby se lidé cítili bezpečněji?

V otázce bezpečnosti i zneužívání sociálních dávek je nezbytné, aby všechny instituce, státní i místní, byly důsledné a posilovaly vymahatelnost práva. Těm, kteří mají snahu své problémy řešit,  je třeba nabídnout pomocnou ruku. A ti, kteří pracovat nechtějí, narušují veřejný pořádek a občanské soužití, neposílají své děti do školy nebo páchají trestnou činnost, ti musí vědět, že takové chování nebudeme tolerovat, nebudeme před ním zavírat oči, ale naopak společně, rázně a rychle proti nim zakročíme.

Současný systém sociálních dávek je překonaný a neodpovídá praxi. V době, kdy se ekonomice daří, zvyšuje se nabídka zaměstnání a navyšují se mzdy, není udržitelné, aby ten, kdo je na sociálních dávkách, pobíral víc než zaměstnaný člověk. To lidi oprávněně štve a musíme to změnit. Sociální pomoc mají pobírat jen lidé, kteří se bez vlastního přičinění dostanou do tíživé životní situace. Ti, co se práci léta vyhýbají a programově zneužívají sociální dávky, si nezaslouží nic.

Ani Senát, ani jednotlivý senátor nemohou zajistit a zařídit  všechno. Ale voliči mají v demokracii ono výsadní právo na výběr toho, kdo je bude v parlamentu zastupovat. Já mohu nabídnout zkušenosti, přímočarost a pracovitost. Ze své cesty nikdy neuhýbám vpravo ani vlevo a nehodlám to dělat ani v případě, že budu zvolen do Senátu. Mým cílem je nabídnout lidem v našem okrese reálnou šanci na zlepšení jejich života, ne vzdušné zámky.

web_starostove_logo

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!