Otevření Jezera Most se kvůli komplikacím posouvá

1
623

Termín otevření jezera Most se posouvá na červen 2020. Důvodem jsou nedokončené stavebních práce v okolí jezera.

Veškerou stavební činnost v oblasti jezera komplikuje území bývalé hnědouhelné šachty se složitým podložím. „Z důvodů, které žádná ze zúčastněných stran nemohla ovlivnit, vedení města po dohodě se státním podnikem Palivový kombinát Ústí rozhodlo o posunutí termínu otevření území jezera Most veřejnosti o rok, tedy na léto roku 2020. Chápeme však, že jezero Most je nyní nejvýznamnější rozvojovou lokalitou města a široká veřejnost očekávala jeho otevření již v letošním roce. Rozhodně nechceme občany města o tento zážitek ochudit, a proto se vedení města společně se zástupci státního podniku Palivový kombinát Ústí rozhodlo připravit pro veřejnost na léto letošního roku velký den otevřených dveří na jezeře Most, na kterém by prezentovalo veškeré realizované i do budoucna připravované záměry v této oblasti. Doufáme, že tímto krokem veřejnosti alespoň částečně vykompenzujeme nepříjemné, ovšem nutné prodloužení termínu otevření jezera Most,“vysvětlil primátor Mostu Jan Paparega.

Díky rozsáhlým investicím v okolí jezera se má vybudovat potřebná základní infrastruktura – obslužné komunikace, chodníky, parkoviště, přívody elektřiny, vody, kanalizace a podobně. Vybudují se nové pláže, instalují se plovoucí mola, zázemí pro kotvení plavidel pro veřejnost i pro městskou policii a vodní záchrannou službu. Stavbařům značně komplikují realizaci ztížené geologické a hydrogeologické podmínky podloží bývalého hnědouhelného lomu a je tedy nutné provádět stabilizaci podkladních vrstev. Od června roku 2017 se v lokalitě jezera Most realizují stavby financované z programu na zahlazování vlivů důlních činností v Ústeckém a Karlovarském kraji a celková investice se blíží částce 600 milionů korun. Z velkých projektů byla v tuto dobu dokončena obnova silnice Most – Mariánské Radčice. Tato stavba tvoří zhruba 8 kilometrů dlouhou páteřní komunikaci kolem jezera Most. K užívání by měla být předána po kolaudaci letos na jaře. „ Palivový kombinát Ústí, s. p. jako správce území jezera Most, dokončil rozhodující plánované projekty. V okolí jezera byly dokončeny sanační a rekultivační práce, obnoveny místní komunikace a úpravy okolí jezera. Na dalších právě probíhajících rozvojových projektech poskytujeme plnou součinnost statutárnímu městu Most a Ministerstvu financí ČR,“ uvedl ředitel Palivového kombinátu Ústí Petr Lenc.

Otevření tohoto území pro veřejnost je nutné posunout na léto 2020. Jako částečnou kompenzaci připravuje Město Most společně s Palivovým kombinátem Ústí velký den otevřených dveří na jezeře, který se uskuteční v létě letošního roku.

1 komentář

  1. Chápu odklad otevření jezera Most.Ale nechápu , proč není otevřena nová silnice kolem jezera. Tady totiž běží záruční doby na samotnou silnici i přemostění dráhy.Navíc je třeba ,aby se po silnice jezdilo a zjistily se závady na vozovce i podloží. A to lze zjistit pouze provozem. Bere vůbec někdo toto v úvahu. byly to stamilionové investice a mohou kvůli propadlým záručním lhůtám přijít vniveč. Dokáže někdo na toto odpovědět?

Napsat komentář: Josef Suchý Zrušení odpovědi

Please enter your name here
Please enter your comment!