Plán veřejné dopravy na příští rok

0
372

Rada města Litvínova vzala na vědomí návrh projektu organizace městské hromadné dopravy a příměstské autobusové dopravy na rok 2019 a předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty MHD na rok 2019. Doporučuje zastupitelům schválit návrh projektu organizace MHD pro rok 2019 s platností od 1. ledna 2019.

Dne 31. srpna 2018 předložil Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a. s., městu návrh projektu organizace městské hromadné dopravy a příměstské autobusové dopravy na rok 2019 a předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty městské hromadné dopravy na rok 2019 v souladu s uzavřenou smlouvou na zabezpečení dopravní obslužnosti systému MHD města Litvínov. Předložený návrh projektu na rok 2019 vychází z aktuálně platných jízdních řádů tramvajových a autobusových linek na území města Litvínov.

Plánované dopravní výkony pro rok 2019 na linkách městské hromadné dopravy a příměstské

autobusové dopravy na území města Litvínov činí 1 562 210 kilometrů. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty MHD pro rok 2019 bez přiměřeného zisku činí 46 324 000 Kč, z toho 24 299 000 Kč v autobusovém a 22 025 000 Kč v tramvajovém provozu zajišťovaném pro město Litvínov.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!