Pod Resslem se začne kopat

0
763

Ulice S. K. Neumanna bude brzy značně rozkopaná. Bude se tu totiž opravovat kanalizace. Celou akci zafinancuje zčásti město Most a také Severočeská vodárenská společnost.

Díky tomu, že se město včas domluvilo s vodárenskou společností, místo dvou výkopů se provedou práce jen jednou. Při rekonstrukci kanalizace tak dojde i ke značné úspoře peněz. „V ulici S. K. Neumanna se nachází jednak splašková kanalizace, která je v majetku SVS, a také dešťová kanalizace, která je města. Protože se jedná o zařízení, které je ve stejné trase, je nesmysl, aby se opravy prováděly nadvakrát. Domluvili jsme se proto na uzavření smlouvy o sdružení zadavatelů na veřejnou zakázku. V zájmu maximální účelnosti je nutné, aby kompletní stavbu prováděl jeden zhotovitel,“ vysvětlil primátor Jan Paparega. V ulici proto nebudou probíhat dvoje výkopy, přesuny zeminy a další práce včetně oprav komunikace. „Jednali jsme s vodárnami a domluvili se, že město zafinancuje svou část a vodárny zase tu svou. Z ceny, která byla ponížená, vznikne další úspora,“ podotkl primátor. Předpokládané náklady na celou akci jsou zhruba ve výši více než třinácti milionů korun bez DPH. Město Most by se přitom mělo finančně podílet více než pěti a půl miliony korun bez DPH.

Přesný termín zahájení prací se zatím neví. „Na základě podpisu smlouvy mezi městem Most a SVS bude následovat zadávací řízení pro zadání veřejné zakázky na zhotovitele. Až bude vybrán vítěz, teprve pak se uzavře smlouva o dílo. Bude to ale určitě ještě letos. Kanalizace je letitá a velmi zastaralá. Oprava je tedy více než namístě,“ konstatoval primátor Paparega.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!