Přes Most se přehnala ničivá vichřice, nemocnice trénovala výpadek proudu

0
437

Nemocnice Most se zapojila do takticko-štábního cvičení složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje nazvaného „Výpadek 2018“. Simulovala se  fiktivní lokální vichřice, která se měla přehnat přes oblast severozápadních Čech a postupně vyřadit přenosová a distribuční vedení elektrizační soustavy.

Ověřovala se spolupráce a odborná připravenost členů krizových štábů kraje, jednotlivých složek IZS a dalších organizací při výpadku elektrické energie na území okresu Most. Také akceschopnost součinnosti krizových štábů kraje, základních složek IZS, nácvik koordinace a komunikace mezi krizovými štáby, funkčnost výměny informací, zajištění informovanosti a další postupy.

Za Krajskou zdravotní se cvičení zúčastnila Alena Boková, vedoucí Oddělení zdravotnických služeb a Július Krastenics, vedoucí Oddělení správy a údržby nemovitostí Nemocnice Most. „V průběhu cvičení jednotlivé organizace plnily různé úkoly. Primárně se jednalo o úkoly směřované na organizaci jako celek. Příprava na cvičení probíhala od loňského podzimu, kdy se konaly pravidelné schůzky zástupců jednotlivých organizací,“ uvedla Alena Boková.

Mezi konkrétní úkoly mostecké nemocnice patřila například opatření pro zajištění ochrany a nezbytné péče přítomných osob, způsob řešení stravy na jednotlivých zdravotnických pracovištích mostecké nemocnice v případě výpadku elektrické energie, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob nacházejících se v nemocnici a řada dalších.  Vyhodnocení celého cvičení proběhne v příštích týdnech.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!