Rekonstrukce sběrného dvora přesáhne 17 milionů Kč

0
204

V souvislosti s převzetím odpadového hospodářství potřebuje město Litvínov vybudovat také sběrný dvůr v novém sídle Technických služeb Litvínov. To se připravuje v bývalém areálu kovošrotu v Hamru. O úpravu plochy pro sběrný dvůr se ucházelo deset firem. Nejnižší nabídku za cca 17,5 milionu Kč bez DPH podala ústecká společnost INSKY, s. r. o. Město odhadovalo, že za tuto akci zaplatí cca 21 milionů Kč bez DPH. S ohledem na výši investice výběr zhotovitele zakázky schválí zastupitelé. Práce na revitalizaci prostoru začnou na jaře 2023. „Převzetí odpadového hospodářství je jedním z klíčových projektů města. Systematicky pokračujeme v postupném budování nového sídla technických služeb v areálu Hamru, do čehož spadá i vybudování sběrného dvora. Jednatel společnosti Petr Řeháček se nyní zabývá harmonogramem umístění nových nádob na odpad po celém městě,“ dodává místostarosta Karel Rosenbaum. Město zároveň podalo žádost o dotaci do Operačního programu životního prostředí. Jedná se o jeden z dotačních programů, který umožňuje České republice čerpat prostředky Evropské unie na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí.

Při této akci se počítá s rekonstrukcí stávajících komunikací a zpevněných ploch sloužících pro umístění kontejnerů a sběrných nádob na odpad, a vybudování částí nových zpevněných ploch. Dále dojde
k vybudování nájezdové rampy pro osobní a lehké nákladní automobily sloužící pro skládání odpadu do kontejnerů, k vybudování zastřešených kójí pro dočasné uskladnění a třídění sypkých odpadů, k umístění provozního objektu se sociálním zázemím pro obsluhu sestávajícího ze dvou unimobuněk. Součástí je i zbudování nového oplocení areálu sběrného dvora. Opraví se také stávající vážní domek vč. přípojky pitné vody, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!