Unipetrol je třetím nejlepším zaměstnavatelem v Česku, v Ústeckém kraji je jedničkou a studenty nejžádanější

0
334

Unipetrol dosáhl po vítězství v Ústeckém kraji dalšího významného úspěchu v prestižní nezávislé soutěži Zaměstnavatel roku 2019. V celorepublikovém hodnocení 17. ročníku soutěže o nejlepší zaměstnavatele se umístil na třetím místě v kategorii společností do 5000 zaměstnanců, což je pro Unipetrol, který dosud sbíral ocenění na krajské úrovni, historický úspěch.

„Unipetrol boduje nejen v Ústeckém kraji, ale poprvé i na celostátní úrovni, což potvrzuje, že je vnímán jako firma, která dělá maximum pro své zaměstnance,“ říká Tomasz Wiatrak, místopředseda před-stavenstva skupiny Unipetrol, a dodává: „Udělených ocenění si nesmírně vážíme a zároveň jsou pro nás velkou motivací a závazkem pro další zlepšování podmínek pro naše zaměstnance, zvyšování jejich kvalifikace a vytváření optimálního prostředí pro jejich kariérní růst. Nezapomínáme přitom ani na dlouhodobou podporu českých škol a talentovaných studentů, protože Unipetrol je fir-mou, která hledí dopředu a usiluje o trvale udržitelný rozvoj.“

Unipetrol se v celorepublikovém hodnocení 17. ročníku soutěže o nejlepší zaměstnavatele umístil na třetím místě v kategorii společností do 5000 zaměstnanců a v rámci Ústeckého kraje obsadil dokonce první místo. V celostátním měřítku se letos v kategorii do 5000 zaměstnanců registrovalo 87 zaměstnavatelů.

Porota soutěže ocenila v případě Unipetrolu prosazování moderních trendů v péči o zaměstnance, od široké palety benefitů až po podporu osobního a profesního rozvoje. Nově přijatí pracovníci absolvují intenzivní tříměsíční adaptační plán. Unipetrol klade velký důraz také na výchovu vedoucích z řad vlastních zaměstnanců. Důležitým pilířem je dlouhodobá podpora vzdělávání. Unipetrol spolupracuje s řadou středních škol a přímo ve svém litvínovském závodě umožňuje studium v Univerzitním centru Vysoké školy chemicko-technologické. Nadace Unipetrol navíc finančně podporuje úspěšné středoškolské a vysokoškolské studenty, střední školy a pedagogy.

„Umístění na stupních vítězů v celostátním hodnocení soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku je díky použité mezinárodní metodice především certifikátem kvality a potvrzením, že ocenění zaměstnavatelé jsou v České republice ve většině klíčových ukazatelů výrazně nad poměry českého trhu práce,“ upřesňuje ředitel Pavel Hulák z pořádajícího Klubu zaměstnavatelů, který doplňuje: „Jedná se zejména o hodnoty v oblasti odměňování, vzdělávání, ale také třeba interní povyšování, nebo možnosti kariérního rozvoje. V neposlední řadě mají v metodice hodnocení zastoupení také ekonomické ukazatele, tedy jakých hospodářských výsledků firma dosahuje.“

Soutěž Sodexo Zaměstnavatel roku 2019 je součástí Výročních cen Klubu zaměstnavatelů 2019. Cílem soutěže je veřejně vyzdvihovat společnosti s výborným přístupem ke svým zaměstnancům na celostátní i regionální úrovni. Zaměstnavatel roku je vyhlašován obecně prospěšnou společností Klubu zaměstnavatelů pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí. Odborný garant soutěže, PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o., připravuje podklady a zajišťuje metodiku pro komplexní hodnocení přihlášených firem. Hodnocení probíhá mimo jiné na základě informací z dotazníku, v němž zaměstnavatel uvádí důležité finanční ukazatele, informace o odměňování a benefitech, ale také statistiky o absencích, pracovních úrazech a dovolené. Mezi další ukazatele patří například odchody zaměstnanců, jejich nábor a výběr, ale také programy pro vzdělávání a rozvoj pracovníků.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!