Ústecký kraj chce zvýšit podporu hospiců

0
142

V Ústeckém kraji se nachází dva kamenné hospicy v Mostě a Litoměřicích. Služby však poskytují pro obyvatele celého kraje i mimo region. Důležitost poskytování paliativní péče a mobilní paliativní péče nabírá na významu společně se stárnutím populace. Vedení Ústeckého kraje chce proto začít paliativní péči a její rozvoj systematicky podporovat. Pomohou k tomu již zavedené dotační tituly.

Problematika se řešila na společné schůzce s ředitelkami obou hospiců, které v Ústeckém kraji fungují. Jeden se nachází v Mostě a druhý v Litoměřicích. Společně se zástupci kraje se diskutovalo o možnosti vhodné a systematické finanční podpory oběma těmto organizacím.

„Počet dvou kamenných hospiců v regionu považujeme za dostatečný, ale chtěli bychom podpořit rozvoj mobilní paliativní péče, dát oběma organizacím určitou finanční jistotu pro plánování investic a nastartovat tak něco, co doposud v našem regionu chybělo – systematickou podporu rozvoje těchto služeb,“ vysvětlil záměr krajského vedení náměstek hejtmana Jiří Kulhánek.
„Ústecký kraj jako jeden z prvních připravil a úspěšně realizuje dotační program na podporu zdravotní části hospicové péče. Vnímáme důležitost a nezbytnost poskytování těchto služeb i klesající finanční podporu ze strany soukromého sektoru kvůli celkové ekonomické situaci. Proto chceme řešit pravidelnou finanční podporu ze strany kraje, která dá určitou garanci pro další rozvoj paliativní péče v našem regionu,“ doplnil krajský radní Radim Laibl.
Radní pro finance Jan Růžička vidí jako jeden z prvních kroků možnost v rozšíření pravidel u již existujícího dotačního programu a jeho navýšení: „Nejjednodušší cestou je rozšířit stávající dotační program z rezortu zdravotnictví a navýšit finanční prostředky, které jsou pro program vyčleněné na rok 2023. Další kroky by měly následovat po vzniku krajského plánu pro paliativní péči. Kraj je připravený za tímto účelem ze svého rozpočtu finanční prostředky uvolnit.“
Ředitelky hospiců ocenily vstřícný přístup a záměr vedení Ústeckého kraje. Obě organizace připraví pro kraj seznam konkrétních činností a oblastí, na co by mohly systematickou podporu ze strany kraje čerpat.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!