Ústecký kraj podporuje UJEP

0
140
Foto: Martina Hromádková

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen UJEP) je jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Ústeckém kraji. Tímto zaujímá unikátní postavení a má vysoký regionální význam pro Ústecký kraj a jeho terciální vzdělávací systém. Rámcová smlouva o regionální spolupráci byla schválena Radou Ústeckého kraje v roce 2017. Ve smlouvě je zejména formulován společný cíl obou smluvních stran vytvářet podmínky pro rozvoj UJEP jako významné vzdělávací instituce, a rozvíjet znalostní, vědecký, kulturní a sportovní potenciál Ústeckého kraje.
Nyní byl schválen již třetí dodatek k této rámcové smlouvě ve věci navýšení finančních prostředků pro následující období. Jedná se o podporu rozvoje digitální platformy PORTABO, kterou UJEP buduje ve spolupráci s Ústeckým krajem a dalšími partnery. V roce 2019 Ústecký kraj přispěl na projekty UJEP finanční částkou ve výši 10 mil. Kč a v roce 2020 to bude po navýšení celkem 13 mil. Kč.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!