Ústecký kraj podporuje vzdělávání dotačním titulem

0
130

Ústecký kraj vyhlásil ve školním roce 2019/2020 motivační program „Dobrá škola – Moderní škola 4.0“. Snahou a cílem motivačního programu je propagace a popularizace odborného vzdělávání, které má úzkou vazbu na  průmysl a technologie 4.0, zejména v přidané hodnotě a výstupů vzdělávání. Do motivačního programu přihlásilo celkem 9 středních škol zřizovaných Ústeckým krajem. Dle pravidel programu každá soutěžící škola obdrží vstupní finanční příspěvek ve výši 211 tis. , který se vypočítal z počtu přihlášených škol. Tyto finanční prostředky lze použít na pořízení komponentů pro tvorbu modelu, pořízení zařízení pro tvorbu modelu, nebo odměnu pro pedagogické pracovníky zapojené do projektu.

Z důvodu zachování kontinuity podpory prorodinných aktivit na území kraje je Zastupitelstvu Ústeckého kraje předkládán ke schválení dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020.“ Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 je na něj vyčleněno 500 tis. . Předmětem podpory jsou aktivity zaměřené na podporu rodiny, tj. osvětově – vzdělávací programy pro rodiny za účelem podpory její stability (např. kurzy partnerství, kurzy rodičovství apod.), celoroční volnočasové aktivity pro děti předškolního věku a jejich rodiče za účelem prevence sociálního vyloučení z důvodu dlouhodobé péče o ně (zejména podpora činností mateřských, rodinných a komunitních center), a celoroční aktivity na podporu mezigeneračního soužití. Za celoroční aktivitu je považována ta, která probíhá minimálně jedenkrát za měsíc v průběhu celého kalendářního roku.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!