V kraji by měla vzniknout pracovní místa pro dlouhodobě nezaměstnané

0
269
Ústecký kraj uspořádal ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje webinář na téma „Pilotní ověření nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti – integrační pracovní místo“. Ze strany obcí bylo přihlášeno 73 samosprávných celků regionu. Nový nástroj představil Pavel Dudek z odboru integrace na trhu práce MPSV.

 

Integrační pracovní místo bude moci vytvořit jakýkoliv zaměstnavatel; primárně však počítá příslušné ministerstvo s vytvářením místa u sociálních podniků (návrh místa synergicky doplňuje jiné nástroje podpory sociálního podnikání, které jsou obsaženy v návrhu zákona o sociálním podniku) a u obcí střední velikosti (v případě větších municipalit bude důraz kladen na podporu sociálního podnikání).
Cílovou skupinou budou osoby se specifickými potřebami – zejména osoby dlouhodobě nezaměstnané a extrémně dlouhodobě nezaměstnané, osoby vyžadující zvláštní pomoc (např. osoby bez přístřeší či osoby závislé).
Pilotní ověření bude probíhat od podzimu 2023 do konce 1. poloviny roku 2024, prozatím se hovoří o pilotním ověření v obcích Most a Děčín. Další webinář se uskuteční v prvním čtvrtletí roku 2024 a bude zaměřen na výstupy z pilotního ověřování.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!