V Ústeckém kraji na silnících zemřelo letos už 32 osob a rok nekončí

0
90

Policie České republiky v působnosti Ústeckého kraje šetřila za leden až říjen roku 2023 celkem 6651 silničních dopravních nehod, při kterých bylo
32 osob usmrceno, 139 osob těžce zraněno a 1592 osob lehce zraněno. Hmotná škoda
odhadnutá policií na místě nehody je ve výši 453,48 mil. Kč. Počet dopravních nehod, které se staly za sledované období, byl od roku 2009 čtvrtým
nejnižším, když nejméně nehod se stalo v letech 2010 a 2011, kdy jejich počet nepřesáhl
hodnotu 6000.
Počet osob usmrcených při nehodách, které se staly za sledované období, byl od roku 2009
třetím nejnižším, kdy nejméně osob zemřelo v roce 2016 a 2018 (29 osob), naopak nejvíce
osob zemřelo v roce 2009 (63 osob). Hranice 40 usmrcených byla, krom roku 2009,
překročena ještě v letech 2010, 2012 a 2014.
Co do počtu dopravních nehod, tak za sledované období zaznamenáváme relativně vysoký
pokles nehod, který lze přičíst zejména nárůstu počtu dopravních nehod, vyřešených jejími
účastníky na tzv. „Záznam o nehodě“, viz § 47 zákona č. 361/2000 Sb., kdy tyto nehody
jsou řešeny bez účasti policie, nebo je policie přítomna a řeší pouze jednotlivá protiprávní
jednání účastníků nehody a tyto nehody nejsou statisticky vykazovány. Za sledované období
bylo takto zpracováno celkem 2930 nehod.Nejvíce nehod se stalo v pátek (1099 nehod), naopak nejméně pak v neděli (770 nehod).
Ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 zaznamenáváme pokles nehod ve všech dnech
týdne, z toho nejvýraznější je u čtvrtečních nehod (o 476 nehod méně).
Nejvíce osob zemřelo při nedělních nehodách (8 osob) a sobotních nehodách (7 osob).
Naopak nejméně osob zemřelo při čtvrtečních nehodách (2 osoby), kdy je zaznamenám i
nejvyšší pokles usmrcených osoba (o 7 osob méně). Nárůst počtu usmrcených osob je
zaznamenán u nedělních a pondělních nehod. Řidiči motorových vozidel zavinili téměř 90% (88,17%) dopravních nehod z jejich celkového
počtu. Při těchto nehodách přišlo o život 30 osob, 104 osob bylo těžce zraněno a 1355 bylo
zraněno lehce. U této kategorie, je zaznamenán jeden z nejvyšších poklesů počtu nehod (o
1165 nehod méně). Další kategorií, kde došlo k výraznému poklesu počtu nehod, jsou
nehody zaviněné lesní zvěří nebo domácím zvířetem (o 1134 nehod méně). Naopak o 70
nehod stoupl počet nehod zaviněných řidičem nemotorového vozidla atd. Celkem 178 viníků dopravních nehod mělo v krvi 1,5 a více promile alkoholu, což je o
26 nehod méně než ve stejném období roku 2022.
Při nehodách zaviněných pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky přišly 2 osoby o
život, 16 osob těžce zraněno a 152 osob zraněno lehce.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!