z Rady města Litvínova (39. týden)

0
811
Rolba na jaře

Město Litvínov podá v říjnu žádost o dotaci na novou rolbu pro Zimní stadión Ivana Hlinky. „Zastupitel Jiří Šlégr informoval radní o vyhlášení nové výzvy ministerstva školství, do které by mohlo město podat žádost o dotaci na novou rolbu. Následující výzva bude pak vyhlášena i v říjnu letošního roku. Rozhodli jsme se podat žádost v říjnu. Rolbu by pak město mohlo pořídit v květnu příštího roku,“ uvedla starostka města Kamila Bláhová.

Schola Humanitas dostala dar

Schola Humanitas získala od společnosti UNIPETROL RPA 150 tisíc korun. Finanční dar bude použit na podporu vzdělávání a rozvoje školy ve školním roce 2016/2017, a to zejména na stipendijní program, na podporu soutěží pořádaných pro žáky SŠ a ZŠ, na nákup kufříkové laboratoře, na materiální podporu přírodovědného semináře a na podporu propagace školy. Přijetí daru schválila rada města.

Chceme šatny!

Rada města Litvínova doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí 52 procent spoluvlastnického podílu k pozemku a stavby zázemí atletického stadiónu od města Meziboří. Náklady spojené s převodem majetku uhradí město Litvínov, podíl na úhradě nákladů za opravy a údržbu předmětného objektu budou z 90 procent hrazeny městem Litvínovem a z 10 procent hrazeny městem Meziboří. Žádný ze spoluvlastníků není oprávněn bez předchozího souhlasu druhého spoluvlastníka měnit či ukončit smlouvu o nájmu nebytových prostor se společností SPORTaS, s. r. o., Litvínov. Město Meziboří bude zajišťovat opravy a údržbu objektu, která přesahuje rámec drobné údržby zajišťované atletickým klubem.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!