Zástupci Ústeckého kraje jednali v Bruselu o transformaci uhelných regionů

0
156

V sídle Evropského výboru regionů v Bruselu se konala konference na téma „Spravedlivá transformace v uhelných a energeticky náročných regionech“. Své transformační plány a projekty zde představily Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj.

Ústecký kraj zastupovali radní pro oblasti strategie přípravy a realizace projektů Iva Dvořáková, radní pro majetek a investice Tomáš Rieger a radní pro finance Jan Růžička. Konferenci předsedal Emil Boc, předseda Evropského výboru regionů. Za českou stranu na konferenci vystoupili ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž, z evropské úrovně pak komisařka pro soudržnost a reformy Elissa Ferreira a předseda výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu Younous Omarjee.
Na půdě Evropského parlamentu byly představeny konkrétní aktivity kraje. Ten se chce v procesu transformace zaměřit na budování odborných kapacit, s jejichž pomocí může kraj spravovat efektivněji. „Za tímto účelem jsem například iniciovala založení Energetického centra Ústeckého kraje, které bude zajišťovat energetický management kraje s cílem snížit energetickou náročnost budov s využitím obnovitelných zdrojů energie. Již dnes víme, že můžeme splnit ambiciózní cíl, kterým jsou energetické úspory na krajských objektech ve výši 40 % z primárních energetických zdrojů,“ uvedla radní Iva Dvořáková. Ústecký kraj chce pomáhat i městům a obcím s přípravou projektů energetických úspor a využíváním obnovitelných zdrojů. Přispěje také k budování a rozvoji komunitní energetiky se zapojením municipalit i soukromého sektoru.
Řešila se též oblast datových služeb v datovém centru, jejichž prostřednictvím bude kraj efektivně sdílet data, vytvářet „datovou paměť kraje“ a zavede ve svých organizacích tzv. „bezpapírovou agendu“. Dále kraj zpracuje urbánně-ekonomickou studii posttěžební krajiny, a to oblasti od Ústí nad Labem ke Kadani. Tyto studie budou k dispozici dalším aktérům v území pro využití v oblasti revitalizace a resocializace. Všechny zmíněné služby a aktivity jsou součástí připravovaného strategického projektu „Transformační centrum Ústeckého kraje“, na jehož financování mohou být použity i prostředky z Fondu spravedlivé transformace.
V neposlední řadě byla vyzdvižena spolupráce tří uhelných krajů. Radní Dvořáková navíc ocenila podporu poskytovanou Evropskou komisí i českými ministerstvy a možnost intenzivního zapojení krajů do přípravy plánů transformace a Operačního programu Spravedlivá transformace.
„Pro náš kraj je nezbytné s Bruselem úzce spolupracovat. Spravedlivá transformace je pro region obrovskou příležitostí,“ uvedl radní pro investice a majetek Tomáš Rieger. Jeho kolega radní pro finance Jan Růžička si pochvaloval navázání kontaktů s organizacemi zabývajícími se inovativním podnikáním, rozvojem a sdílením zkušeností. „Můžeme v budoucnu pomoci všem schopným lidem v našem kraji s touhou prorazit. Naším společným cílem je podnikání s vyšší přidanou hodnotou a s tím spojený regionální ekonomicky udržitelný rozvoj,“ konstatoval radní pro finance Jan Růžička.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!