Zdroje a energie pro budoucnost našeho kraje řešila odborná konference

0
270

Energetika jako minulost, přítomnost, ale hlavně budoucnost Ústeckého kraje. To byla hlavní myšlenka konference Budoucnost Ústeckého kraje – strategické zdroje a suroviny regionu, která proběhla v konferenčních prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Během dvou dnů tu přednáškovými sály prošlo na 450 posluchačů a 50 řečníků. Odborný program byl zaměřený na strategické směřování regionu a využití moderních energetických zdrojů. Ne náhodou chce být Ústecký kraj leadrem vodíkové energetiky v České republice. Připravený byl také doprovodný program pro studenty středních škol. Na 170 žáků si jej vyslechlo na místě, ostatní školy se mohly připojit ke streamu. Tato část cílila na popularizaci a přiblížení energetiky mladé generaci a také na ukázku perspektivy zajímavého profesního uplatnění, jaké energetika nabízí.

Odbornou konferenci „Budoucnost Ústeckého kraje“ s podtitulem: strategické zdroje a suroviny regionu připravil Ústecký kraj spolu s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje. Program se zaměřil na čtyři témata, a to energetiku, suroviny a materiály, lidské zdroje a data. Význam všech těchto oblastí je signifikantní nejen pro transformaci uhelného regionu, ale pro celou republiku i v rámci přeshraniční spolupráce. Cílem je zdůraznit význam transformačních procesů, jimiž nevyhnutelně musí tento uhelný region projít, a poukázat na připravenost regionálních aktérů k těmto procesům aktivně přispět. „Chceme upozornit na potřeby místních hráčů na poli energetiky, ale také na aktuální bariéry bránící plnému využití transformačního a rozvojového potenciálu našeho kraje,“ doplnil hejtman Jan Schiller.

V rámci konference se řešila i další strategická témata, jako je např. Státní energetická koncepce, Surovinová politika a Vodíková strategie České republiky, podpora z evropských fondů těmto problematikám ad. Posluchači se mohli seznámit se stavem přípravy nosných regionálních projektů, které mají potenciál přispět k transformaci Ústeckého kraje, energetické tranzici ČR i rozvoji oběhového hospodářství.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!