Budeme mít v Krušných horách přečerpávací elektrárny?

0
1100

Starostové Svazku obcí v regionu Krušných hor si na poslední schůzi vyslechli informace o možnostech vodních přečerpávacích elektráren v Krušných horách. Zhodnotili jejich pozitiva i negativní dopady na jednotlivé obce.

Zástupci společnosti Synergion představili starostům přečerpávací vodní elektrárnu Šumný důl. „Jedná se o letitý projekt, v celé České republice je podobných jen sedm a tento z nich vychází nejlépe. Soustava dvou vodních nádrží by mohla přivést do naší lokality turisty stejně, jako je to v případě přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. Do rozpočtu obcí by přinesla elektrárna každoročně peníze, a navíc by znamenala pracovní místa jak při stavbě, tak při jejím provozu. Přečerpávací vodní elektrárny jsou významným prvkem v případě uchování energie z obnovitelných zdrojů a prevencí přetížení energetické sítě,“ vyzdvihl pozitiva starosta Meziboří Petr Červenka. Na negativní dopady na dotčené obce upozornili starosta Klínů Jiří Matoušek a místostarosta Litvínova Milan Šťovíček. „Nezanedbatelná je zátěž pro všechny okolní obce při samotné stavbě, která by trvala roky a znamenala by zvýšenou prašnost a hluk. Větší obavu ale máme z dopadu na klima. Podle studií by byla léta chladnější a zimy teplejší, což by mohlo mít pro sportovní areál Klíny fatální důsledky. Kromě ekonomického využití by vodní nádrže žádné další využití neměly. Nelze je využívat pro vodní sporty ani pro rybaření,“ uvedl Jiří Matoušek. Milan Šťovíček připomněl, že by stavba zasáhla evropsky významnou lokalitu Krušných hor a hnízdiště chráněného tetřívka. Budoucnost stavby je zatím velmi nejistá, protože nemá ani podporu Ústeckého kraje. „Při průběžném hodnocení byl shledán významně negativní vliv na významnou evropskou lokalitu Krušných hor,“ připomněla vedoucí odboru životního prostředí Ústeckého kraje Monika Zeman. Upozornila, že ani ministerstvo zemědělství nevzneslo požadavek na zanesení tohoto vodního díla do Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Na další možnost pro stavbu přečerpávací vodní elektrárny upozornil starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt. „Existuje námět stavby vodní přečerpávací elektrárny v Horním Jiřetíně. Dotčenou obcí by v tomto případě byl pouze Horní Jiřetín. Jako spodní nádrž by mohla být využita zatopená jáma po dolu ČSA. Pro životní prostředí je to méně zatěžující varianta, která by neohrozila žádné významné lokality Krušných hor,“ představil další variantu Vladimír Buřt. „Jednání jsem svolal výhradně proto, aby starostové věděli, jaké možnosti přečerpávacích elektráren na našem území jsou a v jakém stádiu příprav jsou jednotlivé varianty,“ uvedl na závěr předseda svazku Petr Červenka.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!