Církev chce vrátit „Bedřichův Světec“. Uzavře se kostel pro veřejnost?

1
1385

Fungování jedné z nejstarších památek regionu, unikátního románsko-gotického kostela svatého Jakuba v Bedřichově Světci je ohroženo. A s ním i konání oblíbených akcí, které se tu každoročně konají.

Koncem února letošního roku vypršela smlouva o výpůjčce kostela s Římskokatolickou farností Bečov (dnes Římskokatolická farnost Vtelno), která památku na šest let propůjčila do užívání obecně prospěšné společnosti Naděje, o. p. s.

Ačkoliv se obecně prospěšná společnost (která o kostel řadu let pečovala) snažila smlouvu o výpůjčce před jejím vypršením znovu prodloužit, jednání zkrachovala. „Doba výpůjčky koncem února skončila. Ve smlouvě bylo napsáno, že pokud bude výhodná pro obě strany, může se prodloužit. My jsme o to požádali už loni, ale vtelenský administrátor farnosti, coby vlastník památky, nám odpověděl, že smlouvu neprodlouží a že se o kostel bude starat církev sama vlastními silami,“ uvedl předseda Správní rady Naděje Petr Pillár.

Při jednáních s církví nebyla úspěšná ani obec Bělušice, která se rovněž s dalšími nadšenci o nejstarší kulturní památku na Mostecku pravidelně stará a zajišťuje její údržbu. „Je to velká škoda. Je nám velmi líto, že to takto dopadlo. Psali jsme dopisy, schvalovali jsme i v zastupitelstvu, že bychom měli zájem o výpůjčku kostela na dobu deseti let. Případně i o převod, protože jsme do záchrany kostela dali už mnoho peněz a úsilí. Bohužel jsme ale nedostali kladné stanovisko,“ komentovala situaci starostka Bělušic Veronika Pochobradská. Obec se proto obrátila na vyšší instanci, ale neuspěla ani zde.
„Z litoměřického biskupství nám sdělili, že ctí stanovisko administrátora památky. Pouze slíbili, že když budeme pořádat nějakou akci, vše zváží a dají nám stanovisko,“ popisuje dále starostka Bělušic. Připustila, že vzniklá situace pro obec představuje značný problém. Poté co sdružení KOSVAJ (Sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba), obec a další nadšenci kostel zachránili, opravili a zpřístupnili, se zde konaly už tradiční akce. Kostel se stal pýchou obce a také místem společného setkávání obyvatel. Místním tedy nezbývá, než doufat, že jim církevní hodnostář v kostele akce umožní.

První akcí, která se v kostele v Bedřichově Světci pravidelně konala v dubnu, bylo Otevírání památky. Koncem července pak Svátek svatého Jakuba a svatojakubská pouť. Mezi další pravidelné akce patřilo také Vánoční zpívání před Štědrým dnem a řada dalších. „Máme obavy, zda bude kostel dále přístupný. Nevíme, co pan farář zamýšlí dál. Svatojakubská pouť se přitom stala už tradicí, přijíždělo sem vždy mnoho lidí i z okolí,“ podotýká Veronika Pochobradská. Oficiální žádost o povolení na konání akcí chystá obec odeslat už tento měsíc.

Záchrana památky stála mnoho úsilí

Kostel v Bedřichově Světci byl v minulosti ve značně havarijním stavu, a nebylo možné jej využívat. Sdružení Rotary klubu Most, Římskokatolické farnosti Bečov a obce Bělušice proto vypracovalo již v roce 2006 dlouhodobý projekt, který mimo postupných stavebních úprav také zahrnoval osvětu a propagaci památky, úpravu okolí a také získání místních občanů ke spolupráci. Za pomoci sponzorů a dotací z veřejných rozpočtů se podařilo realizovat práce, které odstranily havarijní stav a zajistily bezpečnost stavby, čímž bylo umožněno památku zpřístupnit veřejnosti. Opravila se střecha, vykácely náletové dřeviny, opravila brána, dveře a okna, položila se vnitřní kamenná dlažba, opravila se předsíň včetně románského portálu, přivedla elektrická energie a začala také oprava bývalé hřbitovní zdi. Rovněž se restaurovaly fresky a do oken byly zasazeny vitráže. V památce se konaly mimo mší koncerty, výstavy, přednášky a jiné společenské akce.

1 komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!