CO chtějí udělat kandidáti na senátora pro Mostecko a hlavně JAK?

1
2178

Náhradní volby do Senátu za ty zmařené, loňské už klepou na dveře. Přesně za týden se opět otevřou volební místnosti a obyvatelé Mostecka půjdou (přesněji mají právo a možnost) hodit hlas svému favoritovi. Oslovili jsme všech devět kandidátů a položili jim dvě jednoduché otázky. Co chtějí jako senátoři pro Mostecko udělat a hlavně, jak? Někteří kandidáti se drželi zadání dvou otázek, jiní je sloučili do jedné. Na významu to však nic nemění. Důležitá v tomto případě není forma, nýbrž obsah.

Josef Nétek (KSČM)

V  čem chcete jako senátor pomoci Mostecku?

Dle mého názoru je řada problémů, které tíží občany našeho okresu. Jedním z nich je vysoká nezaměstnanost pro občany, kteří přicházejí o zaměstnání z důvodu útlumu těžby v našem regionu, potažmo v okrese Most.

Celá předchozí léta náš region zabezpečoval dodávky hnědého uhlí a produkty chemického průmyslu pro stát, pro společnost, která našemu okresu mnohé dluží. Dalším problémem který trápí obyvatele našeho okresu, jsou vyloučené lokality, ve kterých žiji lidé s nízkou kulturou bydlení a převážně nezaměstnaní.

Je třeba si přiznat, že mnozí z nich pracovat snad ani nechtějí a spoléhají jen na sociální dávky a příspěvky na bydlení.

V žádné případě nelze přehlédnout problém v oblasti životního prostředí, který má velký podíl na zdraví našich obyvatel a jejich plnohodnotném a zdravém každodenním životě.

Jak konkrétně chcete pomoci?

Řešení spatřuji především v tom, že především stát musí změnit postoj k našemu okresu a kraji a začne vnímat občany v okrese Most jako ty, kterým mnohé dluží v oblasti životního prostředí, zdravotnictví a vzdělávání. Nedílnou součástí pomoci státu v oblasti životního prostředí je revitalizace krajiny a její rekultivace. V oblasti zdravotnictví zlepšit dostupnost špičkových pracovišť a zdravotnického personálu, který v mnoha zařízeních chybí. To lze zajistit především tím, že dobře ohodnotíme tak náročnou a zodpovědnou práci lékařů a zdravotnického personálu. Rovněž je třeba rozšířit síť sociálních služeb a to i o domovy pro seniory, ve kterých najdou třeba i nový domov pro zasloužený odpočinek po celoživotní práci. Jedním z nejdůležitějších úkolu pro budoucnost našeho okresu spatřuji ve vzdělávání a nemám na mysli jen to vysokoškolské. V současné době se ukazuje, že je nedostatek šikovných řemeslníků ve všech oborech. Proto se domnívám a spatřuji řešení tohoto problému v podpoře učňovského školství, tak jak již činí Ústecký kraj. To vše souvisí s následným vznikem nových pracovních míst a snižováním nezaměstnanosti.

Každý z místních politiků by si měl uvědomit, že byl zvolen občany našeho okresu a jejich zájmy by měl na všech úrovních respektovat a plnit ve prospěch našeho regionu.

Libuše Hrdinová, ředitelka 7. ZŠ Most (ODS)

 

V  čem chcete jako senátor pomoci Mostecku?

Chtěla bych prosazovat dostavbu silnice R7. Dostavba umožní další rozvoj průmyslových zón Joseph a Triangl. Zde se daří vytvářet pracovní místa a dostavba je často v podmínkách investorů. Ostatně pomůže i zrychlení na letiště a např. dopravě za prací do Prahy a okolí.

Tento záměr chci prosazovat společně s Hospodářskou a sociální radou Mostecka.

Ze sociální oblasti bych ráda prosadila podporu výstavby penzionů pro seniory. V Mostě s tím máme dobré zkušenosti a jsou u seniorů v oblibě. Pro ty seniory, kteří žijí rádi v kontaktu s ostatními seniory, mají poskytnuty základní sociální služby a jsou samostatní jde o velmi dobrou formu spolužití. Umím si představit podporu státu při investici do takových seniorských penzionů s tím, že provozní náklady jsou potom na seniorech a případně městech.

Tento záměr bych prosazovala v příslušných sociálních výborech parlamentu a senátu.

Hlavními tématy je školství a sociální problematika, která se v mnohém prolínají. Chci se zaměřit na nejpalčivější problémy z těchto dvou oblastí a poukázat například na negativní trend, kdy po skončení základní školy děti odcházejí rovnou na  pracovní úřady, na zneužívání sociální podpory, na  kontroverzní inkluzi a na odliv mladých lidí ze zdejšího města, okresu a kraje. Je důležité se také zabývat   zkvalitněním  našeho školství. Ze školství přestanou odcházet schopní učitelé, kteří se snadno uplatní i v jiných odvětvích, a naše děti získají kvalitní vzdělání. Problémů k řešení v našem kraji máme hodně. Není ale možné rezignovat a říkat si, že to nepůjde. Osobně jsem  přesvědčená, že to půjde.

Zbyněk Vodák, stavební inženýr (TOP 09)

V čem chcete jako senátor pomoci Mostecku?

Minulý týden jsem nastartoval, oficiálně mojí kampaň. Začal jsem ji netradičně anketou, s kterou chci oslovit přemýšlivé voliče  otázkami, které se týkají budoucnosti života v této části kraje.

Na mých facebookových stránkách https://www.facebook.com/zbynekvodak2866/ už nyní voliči najdou první otázky, které se zábavnou formou a pomocí obrázků zabývají konkrétními kroky ke zlepšení života v Ústeckém kraji. „Vadí mi, že lidé jsou dlouhodobě frustrovaní a mají pocit, že pro ně nikdo nic neudělá. A co víc, nikdo se ani na nic zdejších obyvatel neptá, já bych to chtěl prolomit. Věřím, že sever má na víc,“ říká ke svému plánu stavební expert Zbyněk Vodák.

V rámci kontaktní kampaně se chci zaměřit na řešení nezaměstnanosti v oblasti Mostu, na intenzivnější získávání peněz z dotací a také na problémy, které souvisí s těžbou uhlí. Právě s těmi chce oslovit přímo voliče, kteří v regionu žijí.

„Výsledky mého průzkumu mezi lidmi zveřejním a nabídnu je k využití také ostatním zástupcům i dalších politických stran a zástupcům kraje, protože na řešení těchto problémů bychom se měli podílet všichni, je to společný cíl. Politické zájmy by neměly být nadřazeny zájmům obyvatel. Dosavadní přístup se musí změnit, jinak náš kraj bude nejen vytěžený, ale také vylidněný. A já chci, aby mladí lidé v kraji zůstávali, protože tady uvidí budoucnost. To je má vize,“

První věc, kterou už dělám a budu v ní nadále pokračovat v případě mého zvolení Senátorem, že se budu bavit s lidmi a ptát se jich. Protože já nevím, co „Všechny „ na Mostecku trápí. Máme zde nějaké hlavní problémy, ale žádný senátor se lidí nikdy neptal, co je trápí. Lidé mají na Senát názor, že to je banda dědků a babek co berou peníze, sedí a nic nedělají. Bohužel většina senátorů se takto chová a přispívá tak k tomu, že Senát poté vypadá jako zbytečný. Senát musí být hlavně pojistka pro občany a demokracii tohoto státu. Senátor ze své pozice může upozorňovat na konkrétní problémy, může pomoci lidem s jejich problémy tak, že kontaktuje příslušné politiky nebo úředníky, aby se začali zabývat jejich problémy. Tohle tady nikdo nikdy nedělal a já chci začít. Když mezi sebou budeme mluvit a společně řešit problémy nakonec zjistíme, že jsou mezi námi jen malé rozdíly ne-li žádné a dokážeme společně vyřešit třeba i to, co prý nejde vyřešit, to co prý nemá šanci uspět. Až budu senátorem, tak první věc co udělám, že začnu objíždět všechny vesnice a města po Mostecku a budu se místních a nejen starostů a zastupitelů ptát na jejich problémy. Jak jsem říkal, diskuse je klíčem k úspěchu. Budu dělat pravidelná setkání kam mohou lidé přijít a společně se budeme bavi,t co nás všechny v regionu trápí. Tohle vše chci dělat na víc, oproti tomu, co senátorovi předkládá zákon, že musí mít vyhrazen čas pro lidi ve své kanceláři. Ale i mimo budovu Senátu chci prosazovat naše Mostecké zájmy, abychom jsme se zde měli co nejlépe. To je taky věc, kterou tady nikdo nedělal. Chci dělat prostě něco navíc.

Kandiduji, protože chci reprezentovat ty lidi, kteří tu chtějí kvalitně žít. Chci pro ně prosazovat tzv. Marshallův plán záchrany a rozvoje naší oblasti. A chci změnit jednu věc – ptát se a zajímat se. V tomhle kraji se totiž nikdo o nikoho nezajímá. Celá má kampaň bude jeden velký rozhovor. A před volbami zveřejním výsledky svého šetření a nabídnu jej všem, kteří budou mít tu možnost pro náš kraj něco udělat.

Jak konkrétně chcete pomoci?

Mám snahu podpořit novodobý Marshalův plán o pozvednutí Ústecka, Ostravska který se konečně v nedávných dnech podařilo i vládě vysvětlit, že se bez tzv. Marshallova plánu a tím restartu u nás na Severu nehneme. A jsem hrdý, že s tímto projektem už před několika lety přišla i strana TOP 09, která mě v těchto volbách podporuje. Budu to pečlivě sledovat, protože všichni víme, jak už jednou peníze na obnovu kraje politici rozkradli.to projektem už před několika lety přišla TOPka. Budu to pečlivě sledovat, protože všichni víme, jak už jednou peníze na obnovu kraje politici z ČSSD a ODS rozkradli.to projektem už před několika lety přišla TOPka. Budu to pečlivě sledovat, protože všichni víme, jak už jednou peníze na obnovu kraje politici z ČSSD a ODS rozkradli republiku a že těmto krajům stát dluží, protože v minulosti byly průmyslovými tahouny a teď doplácí na důsledky z let minulých.

V případě Ústecka ale považuji za klíčové udržet mladé úspěšné lidi v regionu.

„Shodli jsme se, že pokud je člověku dvacet, má vyrazit do světa, sbírat zkušenosti, naučit se co nejvíc. Až když je člověku třicet, pětatřicet let a přemýšlí o založení rodiny, musí mu rodné město nabídnout solidní síť školek, sportovišť, zdravotního zajištění a pokud k tomu přijde i pomoc se založením firmy, bude to jedině dobře,“ .

A to je to co chci pro tento region prosazovat jako Senátor. Snažit se společně s místními občany, politickými subjekty, zastupiteli měst a obcí prosadit lepší prostředí pro jejich život.

Alena Dernerová, mostecká lékařka (Spojení demokraté – Sdružení nezávislých)

V  čem chcete jako senátorka konkrétně pomoci Mostecku?

V Senátu se přijímají zákony, které se týkají celé ČR. Zákony přijaté v Senátu ale mohu podporovat tak, aby řešily i problémy na Mostecku a týkají se těchto oblastí: Problematiky stěhování nepřizpůsobivých do Mostu, problematiky nezaměstnanosti, problematiky zdravotnictví, problematiky hluku z autodromu a k problematice stěhování nepřizpůsobivých do Mostu.

Již před prvními regulérními senátními volbami jsem živě komunikovala s paní ministryní Marxovou. Hlavním tématem bylo bydlení a zneužívání sociálních dávek. Po půl roce jsem dostala odpověď, že nejsou rozdíly v nájmech u lidí, kteří nejsou na dávkách a těch, kteří jsou na dávkách. S tím se nedá naprosto souhlasit. Dále mi sdělilala, že východiskem by měl být nový zákon o sociálním bydlení, jehož podobu však zatím neznáme…

Dále mi bylo doporučeno, abychom více apelovali na policii, která by nepřizpůsobivé občany v těchto bytech žijících více kontrolovala. Pro mě je toto sdělení naprosto nepřijatelné, nenabízí řešení. Město nemá vůbec žádnou pravomoc a policie má také možnosti omezené.

Další věc, která mi vadí, je nepřehledný systém sociálních dávek a omezená možnost kontroly, možná díky špatným IT systémům na MPSV.

Dle mého je jednoznačně nutno přijmout zákony, které by limitovaly podnikání s byty, jednak hygienické normy na byt, možnost města vyjádřit se k tomu, zda daný člověk, který nepracuje, může být registrován ve městě. Dobré by bylo, kdyby sse mohli vyjádřit i nájemníci.Chybí zákon o sociálním bydlení a něco, co by omezovalo možností realitních kanceláří v podnikání s chudobou.

K problematice nezaměstnanosti

V celé ČR je dle médií nejnižší nezaměstnost od roku 2008.Na Mostecku je stále vysoká míra nezaměstnanosti z části související se sociální strukturou. Některým firmám chybí na jedné straně kvalifikovaní zaměstnanci, na druhé straně jsou ale platy velmi nízké. Řada lidí na Mostecku pracuje za minimální mzdu, což není vůbec žádná motivace k práci.

Měly by se samozřejmě zvýšit platy, ale s tím souvisí také daňový systém. Střední podnikatelé říkají, že je velmi těžké zaplatit za několik pracovníků sociální a zdravotní pojištění, respektive daň. Ta je v ČR nejvyšší z celé Evropy. Toto vede k práci na černo.

Více bych podporovala učňovské školství, a také to, aby firmy v regionu komunikovaly jak se základními, tak středními školami a nabízely po vystudování školy či učebního oboru mladým lidem práci.

Musíme si ale otevřeně říci, že určité procento lidí právě z našeho reginu za sopučasného systému sociálních dávek nikdy pracovat nebude. Dle mého názoru by dávky měly být vázány na práci.

K problematice zdravotnictví

Zdravotnictví lze řešit zákony a opatřeními na celostátní úrovni. Například do dnešního dne není přijat zákon o postgraduálním vzdělávání lékařů a farmaceutů, protože Senát stávající návrh zákona zamítl a to zcela právem. V  mostecké nemocnici chybí například iktové centrum (stará se o lidi po mozkové mrtvici) a na něj navázané pracoviště magnetické rezonance. Snaha by byla, ale vše také sopuvisí s perzonální otázkou…

Hluk z autodromu

S příchodem nového majitele došlo k výrazné komercializaci provozu autodromu. V důsledku toho jsou překračovány limity pro hluk. To trápí nejen lokalitu Souše, ale i dalších částí města. Proto vzniklo občanské sdružení Zdraví pro Most, které sama velmi podporuji. Nikdo z nás nechce zrušit autodrom, chceme pouze dodržování zákona. Momentálně se tvoří obecně závazná vyhláška regulující hluk a snad se podaří koupit i hlukoměr.

Jiří Maria Sieber, mostecký podnikatel, herec, autor (Řád národa)

V  čem chcete jako senátor pomoci Mostecku?

Mostecko se potýká s cikánským problémem, který zatím není moc vidět, ale který bude v budoucnu velký problém, pokud se nezačne zásadně řešit. V Janově, Chanově, Obrnicích, Bečově jsou prázdné paneláky, které cikáni zdevastovali a které se postupně bourají. Cikáni z těchto prázdných paneláků se nyní stěhují do Mostu a vytváří nové ghetto na Budovatelce. Bude jen otázkou času, kdy se začne bourat Budovatelka. Pokud bych se stal senátorem, chtěl bych pomoci našim lidem, aby se jejich domovy nestaly ghettem.

Jak konkrétně chcete pomoci?

Chtěl bych prosadit změnu zákona o pronájmu bytů a to tak,  aby nájem bytu byl podmíněný souhlasem statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek, případně aby tento orgán domovní samosprávy měl pravomoc odmítnout udělit souhlas s pronájmem bytu člověku na sociálních dávkách. Takovému, u kterého by bylo riziko, že by přítomnost jeho rodiny v domě způsobila chanovizaci domu a tím k devastovala domovní soužití vlastníků a nájemníků bytů v domě. Myslím si, že není nadále možné, aby stát financoval cikánům pohodlný život a bydlení zadarmo. Neustále je nám podsouváno, že se mají cikáni rozmístit mezi normální pracující lidi a pak se snad změní. To je nesmysl. Já bych zastavil proplácení nájmu bytu nepracujícím cikánům a podpořil bych vznik cikánských osad jako na Slovensku, kde by si cikáni žili sami společně tak jak umí.

Jiří Šlégr, bývalý hokejista (ČSSD)

V  čem chcete jako senátor pomoci Mostecku?

Lidi na Mostecku nejvíce trápí problematika sociální spravedlnosti týkající se vyplácení a zneužívání sociálních dávek. Dále, a to s tím de facto souvisí, otázka nízkých mezd v našem regionu a v neposlední řadě bezpečnost, a to především v tak zvaných vyloučených lokalitách jakými jsou například Janov nebo Chánov.

Jak konkrétně chcete pomoci?

V oblasti bezpečnosti je potřeba posílit policejní hlídky a nastavit tzv. nulovou toleranci zločinu, tzn. stejná pravidla pro všechny. Co se týče pracujících a na druhé straně „dávkařů“, je třeba urychleně ukončit praxi, kdy se pracujícím vede hůře než lidem na dávkách. Navíc na Mostecku bohužel žije mnoho lidí, kteří mají malé mzdy. To chci řešit. V našem regionu je práce velmi levná a to se musí systémově a rychle změnit. Zasadím se o to, aby dále rostla minimální mzda a rovněž nasadím všechny své síly na to, aby se začaly zmenšovat nespravedlivé rozdíly ve mzdách mezi jednotlivými regiony. Celá republika dlouhodobě žila z práce lidí v našem regionu. Je na čase, aby to začala Mostecku vracet.

Roman Ziegler, ředitel 8. ZŠ Most

 

V  čem chcete jako senátor pomoci Mostecku?

Téměř celý svůj profesní život pracuji s dětmi, takže jednou z hlavních oblastí, které bych se chtěl i nadále věnovat, je vzdělávání. Je potřeba českému školství poskytnout mnohem více finančních prostředků na pomůcky i na zaplacení kvalitních učitelů. Mostecko jako oblast zatížená závažnými sociálními problémy potřebuje vzdělanou mládež, která může získat dobře placenou práci a tím se vymanit ze sociálních pastí. Jsem toho názoru, že podpora může člověku pomoci, ale stálé zaměstnání a pravidelný příjem je jediná cesta směrem k materiálnímu zabezpečení.

Další palčivou oblastí Mostecka je sociální problematika. Pro mnoho lidí je deprimující vidět, když se vyplatí nepracovat, když se zneužívají sociální dávky a když se města a obce zalidňují nepřizpůsobivými. Odmítám populismus, ale stejně tak odmítám, aby každý, kdo na tyto nekalosti poukazuje, byl za populistu označován.

Velký prostor vidím v oblasti komunikace s představiteli měst a obcí, neboť ti vědí nejlépe, co konkrétně potřebují jejich občané a s čím bych jim jako senátor mohl pomoci.

Samozřejmě je v našem regionu oblast životního prostředí; i když se tu mnohé zlepšilo, stále zůstává prostor pro zlepšování. Patřím mezi odpůrce rušení limitů těžby v oblastech, kde to bude znamenat zhoršení životního prostředí pro okolní obce a úplně odmítám prolomení limitů pro velkolom ČSA, které by znamenalo likvidaci dvou vesnic.

Velkou pomocí regionu by bylo rozšíření silnice z Mostu do Litvínova na čtyřproudou.

V neposlední řadě chci pomáhat občanům s řešením problémů, které je trápí a nemohou je vyřešit sami.

Jak konkrétně chcete pomoci?

V oblasti vzdělávání je potřeba vytvořit tlak na vládu a poslance, aby v rámci státního rozpočtu byla posílena kapitola vzdělávání. Jelikož ministrem financí je Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, věřím, že se mi to ve spolupráci s dalšími může povést.

Stejně tak změny v sociální oblasti jsou možné jedině pomocí změn v zákonech, v současné době jsou samosprávy téměř bezbranné. Je nutné dát majitelům bytů účinnější zbraně pro boj s neplatiči a omezit podporu pro ty, kteří dlouhodobě odmítají zaměstnání, neposílají děti do školy a obtěžují své sousedy a spoluobčany.

Budu usilovat o pravidelná setkávání s představiteli měst a obcí, abych od nich mohl získávat podněty a nabízet jim pomocnou ruku.

V oblasti životního prostředí chci hledat průsečíky mezi ochranou životního prostředí a zlepšováním podmínek pro zaměstnavatele.

Rozšíření silnice z Mostu do Litvínova na čtyřproudou je potřeba stále připomínat na nejvyšší úrovni, aby byla zařazena mezi priority Ministerstva dopravy ČR a celé vlády.

Zcela určitě bych byl co nejvíce k dispozici občanům Mostecka, aby se na mě mohli obracet.

Jiří Fiala, lidový advokát (Strana zdravého rozumu)

V  čem chcete jako senátor pomoci Mostecku?

Posledních 15 let se věnuji takřka výhradně justici. Zastupuji především rodiče u soudů v opatrovnických řízeních, vedu sdružení, které za práva rodičů dlouhodobě bojuje a dlouhodobě ostře krizizuje činnost a stav justice. Justice a otázky její nápravy jsou samozřejmě záležitostí celostátní, nikoliv regionální, přesto má v každém regionu svůj specifický obraz a podobu. Moje úsilí se tedy soustředí na práci justice v dané oblasti, její účelnost, efektivnost a především mravnost, protože to je oblast, o které justice velmi nerada slyší. Přináším do této oblasti – a tedy i na Mostecko – zejména zdravý selský rozum, jak už i napovídá název strany, za kterou – jako nestraník – kandiduji.

Jak konkrétně chcete pomoci?

Zcela jistě mne bude zajímat práce zdejšího soudu a státního zastupitelství, především pak opatrovnického oddělení soudu, případně navazujících složek, tedy Městského úřadu, odboru sociálních služeb (OSPOD) a také policie.

Jedním z hlavních bodů našeho programu je zavedení soudních porot. Bude jistě zajímavé posoudit, k jakým rozhodnutím dospěje soudce a k jakým porota ve stejném případě.

Moje činnost bude týkat především exekucí, protože tímto směrem hodlám napřít své hlavní úsilí. Současný stav v této oblasti je naprosto děsivý a nesnese srovnání s ničím na světě. Nemá skutečně obdoby ani v minulosti, ani v současnosti.

Skutečnost je taková, že zde došlo k naprosto nepřípustné privatizaci výkonu práva, nota bene osobami a skupinami osob, které z větší části patří ne-li za mříže, pak zcela jistě na Úřad práce a do maximálně dělnických profesí. A jestliže jim byl „svěřen výkon práva“, je to povýšení loupežnictví na zcela legitimní řemeslo, které nese zlaté ovoce – a zůstávají za ním jen trvale zpustošené duše často nevinných lidí, jejichž exekuční tituly by neobstály před žádným porotním soudem složeným z myslících občanů.

Z Mostecka pocházejí také četné stížnosti adresované Evropskému soudu pro lidská práva – budu se snažit oslovit jejich autory, alespoň ty, o kterých se dozvím –  a pomoci jim – coby bývalý mluvčí Štrasburského výboru –  v jejich oprávněných stížnostech uspět. Stav české kanceláře tohoto soudu je pověstný a patří k současným ostudným kapitolám naší justice stejně jako její celý vnitrostátní viditelný zbytek.

Voliče tohoto senátního obvodu si dovoluji odkázat především na webové stránky našeho sdružení – tedy www.k213.cz – kde najdou množství zajímavých videoreportáží, natáčených na soudech, státních zastupitelstvích, policii, atd. Jsou natolik svérázné, že nesnesou srovnání s žádným v současnosti působícím českým médiem a vřele doporučuji je občanům shlédnout. Najdou tam na mne také kontakty a bude mi potěšením, pokud je využijí k tomu, aby se mne na cokoliv zeptali. Krom toho se budu po Mostecku často pohybovat a snažit se být voličům co nejblíže.

Pokud bych ve volbách uspěl, přenesl bych na Mostecko zcela jistě nejen svou kancelář, ale s vysokou mírou pravděpodobnosti i svoje bydliště.

1 komentář

  1. To je tedy materiál. Panové Šlégr, Sieber a Nétek snad v tomto kraji ani nežijí. Nebo jej sledují jen přes skla svých vozidel. A jejich recepty jsou také naivní, ne-li z kategorie sci-fi.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!