O seniory by mělo pečovat především město

0
987

V letech 2016 až 2018 plánuje Ústecký kraj pokračovat v poskytování sociálních služeb podle střednědobého plánu. Podle sociální politiky Ústeckého kraje by péči o seniory měly do budoucna poskytovat především města a obce. Kraj se zaměřuje na lidi s mentálním a kombinovaným postižením.

V současné době je v kraji čtrnáct zařízení sociálních služeb. „Prvním poskytovatelem sociální služby pro seniory je podle principů sociální politiky kraje město nebo obec. Funkci garanta sociálních služeb plní kraj v případě, že není v silách města či obce danou situaci řešit. V souladu s tímto principem kraj nebude rozšiřovat své zřizovatelské funkce o další zařízení sociálních služeb pro seniory. V návaznosti na transformaci pobytových sociálních služeb ale bude zřizovat terénní a ambulantní služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem je tyto lidi dostat ze sociálních zařízení do chráněného bydlení, začlenit je více do společnosti a umožnit jim žít a bydlet mimo sterilní izolované prostředí ústavů,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Klika, v jehož kompetenci sociální služby jsou.

Kraj také hodlá nadále investovat do příspěvkových organizací, které poskytují sociální služby a jichž je zřizovatelem. Připravuje opuštění památkově chráněných objektů, ve kterých se poskytují pobytové sociální služby, a to především Domov důchodců Milešov. Ten by měl nahradit zcela nový objekt pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři a osoby se stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou. Jeho výstavbu už krajští zastupitelé schválili. V současné době se připravuje novela zákona o sociálních službách, která se bude mimo jiné dotýkat i druhologie sociálních služeb. Hlavním cílem navrhované právní úpravy je, aby poskytované sociální služby lépe odpovídaly potřebám klientů a byly přístupnější a efektivnější pro klienty, občany a další aktéry systému sociálních služeb.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!