Kolem kalů z Ostravy je opět živo

0
2234

Kolem kalů z Ostravy uskladněných na skládce Litvínov je opět živo. Krajský úřad Ústeckého kraje vydal nové rozhodnutí, kterým mění původní povolení kaly na Celiu skládkovat dlouhodobě.

Po šesti letech soudních tahanic uspělo odvolání Greenpeace, Arniky a sdružení Kořeny proti vydání nepodstatné změny povolení skládkování pro skládku Celio. Podle ní mohly být kaly z Ostravy na Litvínovsku uloženy dlouhodobě.

Podle tohoto rozhodnutí může být v Litvínově skládkováno dvacet tisíc tun kalů do konce letošního roku. Nové rozhodnutí také mluví o podstatné změně, zatímco původní povolení kaly v Litvínově skládkovat bylo pouze nepodstatné.

Podle nového rozhodnutí mohou být na Celiu skládkovány pouze kaly Ostramo, a to krátkodobě. Odpad může být skladován nejvýše do 31. 12. 2017, a to v maximálním množství 20 202 tun. Povolení se ale týká pouze odpadu, který se už na skládce nachází. Žádné další kaly se přijímat nemohou. Povolení ani nemluví o možnosti kaly do Litvínova dovážet. Za posledních šest let ale byly už všechny kaly z Ostravy odvezeny a v Litvínově uloženy. Takže tato změna přišla tak trochu po dvanácté. Kaly z Ostravy se musí skládkovat na skládce nebezpečných odpadů odděleně od ostatních odpadů. Nesmí se dále upravovat. Během období sucha se musí skládka zkrápět, stejně jako příjezdové cesty a manipulační plochy. Rozhodnutí krajského úřadu dále nařizuje, že manipulaci se skladovanými materiály lze provádět pouze na zabezpečené ploše tělesa skládky. Denně bude prováděno kontrolní měření teploty „kalů Ostramo“ v deponii u paty jednotlivých sekcí v rozestupu 5 metrů v hloubce 1,5 m tyčovým teploměrem a o výsledcích měření proveden záznam do provozního deníku zařízení.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!