Kraj chce utratit miliardu a půl

0
1489

V letošním roce bude Ústecký kraj hospodařit s rozpočtem 14 772 103 000 korun. Investovat hodlá zejména do modernizace zdravotnických zařízení a rekonstrukce komunikací a mostů.

Krajský rozpočet pro letošní rok je schodkový. Zastupitelé ho schválili v závěru loňského roku. V rozpočtu nechybí příděly do jednotlivých fondů. Fond investic a oprav Ústeckého kraje má pro letošní rok k dispozici přes 564 miliónů, Fond rozvoje Ústeckého kraje přes 178 miliónů, Fond Ústeckého kraje 26 miliónů a Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje 9 miliónů Kč. Z krajského rozpočtu je financováno také všech 134 příspěvkových organizací. Velká část peněz ovšem krajským rozpočtem takzvaně pouze proteče. Nejvyšší částka, tedy více než osm miliard, jde na financování školství a vzdělávání. „Jde o financování školských zařízení zřizovaných krajem či obcemi, například o mzdy. Z naší části pak i v roce 2017 budeme pokračovat v modernizaci a dovybavení škol pro snadnější a efektivnější výuku,“ uvedl ke schválenému rozpočtu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. V rozpočtu nechybí prostředky na platy zaměstnanců krajského úřadu. Těch by mělo být v letošním roce 605 a na jejich platy je určeno téměř 243 miliónů Kč. Rozpočet počítá také se spolufinancováním programů nebo projektů Evropské unie a to přes 81 miliónů korun. Zhruba 350 milionů půjde na rekonstrukce komunikací, mostů, mostků a propustí, které jsou v majetku kraje. „Ne všechny finance ovšem utratí Ústecký kraj sám. O více než 213 milionů korun budou moct požádat formou dotačních programů a fondů cizí subjekty,“ připomněl první náměstek hejtmana pro oblast financí, sociální věci, bezpečnosti a sociálně vyloučené lokality Martin Klika. Zastupitelé také podpořili 20 miliony Kč policisty, profesionální i dobrovolné hasiče. O celkem osm a půl miliónu Kč požádali organizátoři akcí, které jsou zapojeny do programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje. Zhruba 50 miliónů Kč pak půjde na dovybavení zdravotnických zařízení v celém kraji. Pamatuje se i na podporu sportu i na motivační programy a stipendia pro žáky středních škol a vysokoškoláky, podporu regionální kulturní činnosti i záchranu drobných památek a architekturu dotvářející krajinu, podporovány budou sociální služby, prorodinné aktivity i protidrogová politika.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!