Kraj chválí: „Domovy sociálních služeb Litvínov jsou vzorovým zařízením“

0
1567

Představitelé Ústeckého kraje zamířili do janovského domova sociálních služeb. Zajímal je provoz kavárny i oddělení se zvláštním režimem, kde se starají o lidi s Alzheimerovou nemocí.

Obsluha s hendikepem

V kavárně La Ponto v Litvínově, kterou jako sociálně terapeutickou dílnu provozují Domovy sociálních služeb Litvínov, se sešli na snídani náměstci hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika, Jaroslav Foldyna a radní Ústeckého kraje Zdeněk Matouš. Ředitel sociálního zařízení Vladimír Vopelka jim představil kavárnu, kde pracují klienti sociálního zařízení, i chráněné bydlení umístěné ve stejném domě. „Je velmi pozitivní, že jsou klienti krajských sociálních zařízení takto vraceni do společnosti. Myšlenka zapojit lidi s hendikepem do práce, a to dokonce do práce s přímým kontaktem s veřejností, jaký má obsluha v kavárně denně, je skvělá. Něco jiného je o této praxi jen číst a slyšet, něco jiného je ji vyzkoušet na vlastní kůži a vidět spokojené klienty sociálního zařízení přímo při práci,“ komentoval sociálně terapeutickou dílnu v kavárně radní Zdeněk Matouš.

Komfort pro klienty

Z kavárny se představitelé vedení Ústeckého kraje vydali do Domovů sociálních služeb Litvínov, kde se seznámili s novinkami letošního roku. „Ústecký kraj schválil plán transformace sociálních služeb v našem zařízení. Znamená to, že se osmnáct klientů dostane z ústavního prostředí pobytového zařízení do běžného života v komunitním prostředí ve městě. Pro nás to sice znamená vyšší náklady na služby, které jim poskytujeme, pro klienty je ale bydlení v menším počtu a blíže centru města výrazným zkvalitněním života. Mohou se začlenit do společnosti, využívat služby ve městě snáz než na jeho okraji a věnovat se svým zájmům,“ vysvětlil Vladimír Vopelka. V sociálním zařízení si náměstci a radní prohlédli pokoje domova pro seniory, promluvili s klienty, seznámili se s projektem bazální stimulace a navštívili i domov se zvláštním režimem pro lidi nemocné Alzheimerovou chorobou a demencí. „Snažíme se, aby měli naši klienti více soukromí. Pokoje jsou proto většinou jednolůžkové. V domově se zvláštním režimem usilujeme o zavedení nového systému monitoringu osob. Klienty, kteří to budou potřebovat, chceme monitorovat prostřednictvím elektronického zařízení. Tak jim umožníme volný pohyb po celém zařízení včetně zahrady, aniž by je musel neustále někdo ze zaměstnanců doprovázet. Pokud ale klient opustí prostor sociálního zařízení, budou zaměstnanci upozorněni elektronickým alarmem. Tak mohou klienta včas odvést zpět do bezpečí,“ popsal plánovanou novinku Vladimír Vopelka.

Důstojný život

Další změna, kterou v Domovech sociálních služeb v Janově chystají, se dotkne zahrady. „Ústecký kraj žádal o dotaci z MMR na renovaci tří zahrad u našich pobytových zařízeních. Jednou z nich jsou i Domovy sociálních služeb Litvínov. V příštím roce by zde měly proběhnout změny v řádech miliónů korun. Rekonstruovat se budou cesty tak, aby se pohodlně vedle sebe vešly dva vozíky pro imobilní klienty. Přibyde nová zeleň a doplníme také osvětlení, s jehož rekonstrukcí jsme začali už letos. Na zahradě jsme také vybudovali nové rozvody vody,“ doplnil Vladimír Vopelka. Významnou novinkou v Domovech sociálních služeb Litvínov je projekt Důstojný život až do konce. „Umožňujeme našim klientům zemřít v prostředí, kde trávili poslední roky svého života. Obklopeni rodinou a zaměstnanci, na které jsou zvyklí, a kteří se o ně starali. Klienti umírají v klidu a smíření. Také rodina se se smrtí svého blízkého smíří mnohem lépe, pokud je připravená a poslední okamžiky života provází pokoj a mír. Tuto možnost využilo už třicet rodin. Přirozeným pokračováním tohoto projektu je plynulý přechod k poskytování paliativní péče. Někteří klienti si dokonce přáli zůstat v našem zařízení i po smrti. Na zahradě proto zřídíme klidové místo ve stylu rozsypové loučky,“ představil další projekt Vladimír Vopelka. „Janovský domov sociálních služeb je jasným důkazem, že sociální služby nejsou pro Ústecký kraj druhořadé a že je neponechává v pozadí zájmu. Stejné standardy, jako jsou vidět v Janově, se ale musí prosadit také v ostatních zařízeních Ústeckého kraje, protože ne všude jsou služby a přístup ke klientům na takto vysoké úrovni. Do budoucna je také nutné plánovat sociální služby s ohledem na předpokládaný nárůst poptávky. Lidé se dožívají vyššího věku, poptávka po pobytových službách pro seniory narůstá. Je ale nutné, aby se vytvořil koncept sociálních služeb, do kterého by se významnou měrou zapojila také města. Kraj by měl zajišťovat pobytové sociální služby zejména pro lidi se zdravotním postižením. Péče o seniory by ve větší míře měla zůstat na městech,“ uvedl při návštěvě janovského domova sociálních služeb náměstek Jaroslav Foldyna.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!