Krajská zdravotní dobře hospodaří

0
714

Krajská zdravotní, a. s., sdružující pět nemocnic Ústeckého kraje, hospodařila loni se ziskem 15,031 milionu Kč, přičemž plánovaný výsledek hospodaření činil 2,01 milionu Kč. Po dosažení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2014, se ziskem 21,7 milionu korun po zdanění, tak pokračuje pozitivní trend v hospodaření společnosti i po zhodnocení roku 2015.

Kladného hospodářského výsledku přitom dosáhla nejen celá společnost, ale i každá z pěti nemocnic Krajské zdravotní, a. s., což v minulých letech nebylo běžné. „Velmi mě těší, že současnému představenstvu i managementu Krajské zdravotní se nadále daří naplňovat cíle směřující k efektivní společnosti se štíhlým vedením, zdravou ekonomikou včetně každoročního mzdového nárůstu a celkové stabilizaci společnosti,“ řekl předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Jiří Novák.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. zároveň na svém posledním jednání rozhodlo předložit Ústeckému kraji, jako jedinému akcionáři, návrh k navýšení základního kapitálu o 182,165 milionu Kč. „Tyto prostředky budou použity k investičním akcím v rámci modernizace nemocnic Krajské zdravotní. V tomto roce tak plánujeme například v děčínské nemocnici revitalizaci pavilonu interních oddělení včetně zateplení a výměny oken, dokončení modernizace dětského pavilonu v ústecké Masarykově nemocnici včetně jeho zateplení a nástavby dalšího podlaží, revitalizaci parkoviště před poliklinikou teplické nemocnice současně s jeho rozšířením a vybudování Emergentního příjmu při ARO a stravovacího provozu v chomutovské nemocnici. V mostecké nemocnici, která již prošla velkou rekonstrukcí exteriérů, bude pokračovat rekonstrukce sociálních zařízení. Ve všech nemocnicích bude samozřejmě pokračovat kontinuální obměna přístrojového vybavení, ale také obměna lůžkového fondu a naplánována je také celá řada sice menších, ale velmi potřebných investičních akcí, které si kladou za cíl zlepšení prostředí pro pacienty, návštěvníky nemocnic i zdravotnický personál,“ dodal Jiří Novák.

Krajská zdravotní, a. s., má více než 6 700 zaměstnanců, což z ní činí největšího zaměstnavatele v Ústeckém kraji. Společnost vznikla v roce 2007 transformací Nemocnice Děčín, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Teplice, Nemocnice Most a Nemocnice Chomutov do jednoho celku. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!