Kubánský velvyslanec navštívil Krajskou zdravotní

0
322

Do ústecké Masarykovy nemocnice, největší a nejvýznamnější z pěti nemocnic, které společnost Krajská zdravotní, sdružuje, zavítal velvyslanec Kubánské republiky v České republice pan Danilo Alonso Mederos s manželkou a konzulka paní Evelyn León Pérez, s manželem.

Během své návštěvy si prohlédli Oddělení Emergency a Neonatologickou kliniku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, která je součástí jednoho z 12 perinatologických center v České republice.

„Krajská zdravotní je největším zdravotnickým zařízením Ústeckém kraji a zároveň s více než sedmi tisíci zaměstnanci i největším zaměstnavatelem v kraji. Společnost se neustále rozvíjí i díky velké finanční investiční podpoře svého jediného akcionáře, kterým je Ústecký kraj, a díky důslednému využívání všech dostupných dotačních titulů. Vedení Krajské zdravotní se snaží v každé z pěti nemocnic – v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově – rozvíjet zdravotní péči i veškerá zařízení, která obhospodařuje,“ řekla na úvod členka představenstva Krajské zdravotní Jitka Hanousková, která také připomněla, že Krajská zdravotní v posledních letech hospodaří se ziskem.

„Zdravotnictví patří na Kubě mezi prioritní obory a dosahujeme v něm mnoha kladných ukazatelů. Tato návštěva je pro mě vítanou možností seznámit se s českým zdravotnictvím a hledat další alternativy spolupráce v této oblasti,“ uvedl Danilo Alonso Mederos, velvyslanec Kubánské republiky, který svou misi v České republice zahájil teprve nedávno a jeho návštěva Ústeckého kraje je podle jeho slov první cestou do regionů.

„Každá z našich nemocnic poskytuje základní a specializovanou péči, řada z nich, zejména pak ústecká nemocnice, i péči superspecializovanou. V loňském roce jsme otevřeli v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem kardiochirurgické pracoviště, které dosud chybělo nejen v Ústeckém kraji, ale i v sousedních krajích Libereckém a Karlovarském. Naší prioritou je získat od ministerstva zdravotnictví pro zdejší kardiocentrum statut centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče a tím portfolio superspecializované péče pro pacienty ještě více rozšířit,“ zdůraznil generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!