Ministr školství navštívil Ústecký kraj

0
370

Při svých výjezdech do regionů navštívil ministr školství Ústecký kraj, kde se setkal s náměstkem hejtmana pro školství, mládež a sport Petrem Šmídem a předsedkyní Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanosti Zastupitelstva Ústeckého kraje Radmilou Krastenicsovou. Hovořilo se o problematice špatných výsledků ve vzdělávání a možnostech řešení.

„Pokud se Ústecký kraj dlouhodobě řadí na spodní místa v žebříčcích výsledků vzdělávání, což je do značné míry způsobeno sociální skladbou obyvatelstva, je jasné, že potřebujeme ty nejkvalitnější učitele. Ty také musíme odpovídajícím způsobem zaplatit, proto apeluji na ministerstvo školství, aby se zamyslelo nad zvýhodněním našeho kraje ve vztahu k odměňování učitelů,“ řekl náměstek Šmíd v diskuzi nad chystanou změnou ve financování školství.

Důležitým tématem byla také inkluze žáků se specifickými potřebami do běžného vzdělávacího procesu. Roman Kovář, vedoucí oddělení organizací a koncepcí, prezentoval šetření Odboru školství Krajského úřadu Ústeckého kraje, který se obrátil na ředitele základních škol v regionu, aby zjistil jejich názor na přínos tzv. inkluzivní novely školského zákona, účinné od 1. 9. 2016, na výsledky vzdělávání všech žáků školy. Odpovědělo tři čtvrtě ředitelů, přičemž 56 % z nich si myslí, že novela má negativní dopad na úroveň vzdělávání. Jedná se o zajímavý podnět k dalšímu detailnějšímu dotazování..

Ministr školství Robert Plaga navštívil Ústecký kraj v rámci avizovaných výjezdů do regionů, při kterých chce ministr hovořit přímo s řediteli škol. Tématem jednání byly platy učitelů, společné vzdělávání, reforma financování regionálního školství. Vzhledem k vysokému počtu vyloučených lokalit v regionu byla jedním z diskutovaných témat také inkluze, kdy ředitelé škol ministra školství seznámili se specifiky kraje, ve kterém působí.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!