Nejbezpečnější místo v kraji je Meziboří

2
2580

Poslední jednání mezibořských zastupitelů se neslo v poklidném duchu bez dlouhých diskuzí. Zastupitelé se shodli na všech předkládaných návrzích. V prvním bodě si vyslechli zprávu o bezpečnostní situaci v kraji, ze které Meziboří vychází jako nejbezpečnější místo k životu.

Zprávu o bezpečnostní situaci přednesli na posledním jednání mezibořských zastupitelů zástupci Policie ČR. „Kriminalita v Meziboří meziročně zůstává stejná, mění se pouze její struktura. V loňském roce bylo stejně jako v roce 2015 spácháno 65 trestných činů a 39 bylo objasněno. Zatímco v roce 2015 jsme řešili nejvíce vloupání do sklepů, v loňském roce to byly garáže. Rapidní pokles jsme zaznamenali u přestupků, jejichž počet klesl o 32 na 75. Nejčastěji se jednalo o přestupky proti majetku, občanskému soužití a dopravní přestupky,“ informovala zastupitele vedoucí mezibořské policejní stanice Miluše Mojžíšová. Ta také vyzdvihla velmi dobrou spolupráci Policie ČR s městem a Městskou policií Litvínov. „Spolupráce s Městskou policií Litvínov je na dobré úrovni. Pomáhá nám při práci také městský kamerový systém. Bezpečnostní situace v Meziboří je dlouhodobě stabilizovaná,“ uvedla Miluše Mojžíšová. Za nejbezpečnější město Ústeckého kraje označil Meziboří vedoucí územního odboru Most Policie ČR Jiří Volprecht. „Celkově se bezpečnostní situace v kraji zlepšila. Meziročně jsme zaznamenali pokles kriminality o 23%, což je nejvíce v celé republice,“ doplnil Jiří Volprecht.

Zastupitelé schválili žádosti o dotace

Zastupitelé se na svém zasedání zabývali schvalováním podaných žádostí o dotace.

Schválili finanční dotaci pro Sportovní fotbalový klub Meziboří ve výši 100 tisíc korun. SFK Meziboří už v rozpočtu pro letošní rok měl schválenou investiční dotaci 550 tisíc korun na rekonstrukci stávajícího drenážního potrubí na fotbalovém stadionu. Nejnižší nabídka na nový drenážní systém je ale ještě o sto tisíc korun dražší, než byla původní dotace. Proto se zastupitelstvo shodlo dotaci navýšit. Bezmála 900 tisíc korun ušetří město na klimatizaci pro budovy městského úřadu oproti v rozpočtu schválené částce. Ušetřené peníze město využije na změnu vytápění objektu v areálu sjezdovky z uhlí na ekologické palivo. Za dvě stě tisíc korun pak město nechá zpracovat projekt Regenerace sídlišť, který je nutný v případě žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení na příklad na rekonstrukce komunikací, renovace zeleně a další projekty. Zastupitelé byli také informováni o tom, že se Ministerstvo životního prostředí rozhodlo v rámci programu boje proti suchu financovat projekt Umělá infiltrace v Meziboří. Pilotní projekt měl být původně realizován na šesti místech. Nakonec se ministerstvo rozhodlo zařadit do projektu pouze Meziboří.

Mezibořské slunce

Mezibořští radní na svém posledním jednání schválili dotaci pro Domov sociálních služeb Meziboří ve výši deset tisíc korun na zahradní slavnost „MEZIBOŘSKÉ SLUNCE”. Peníze jsou určeny na zajištění a organizaci akce, hudbu, doprovodný program, nákup věcných cen pro vítězná družstva, upomínkové předměty, materiál na akci a pozvánky. Litvínovské Gymnázium T. G. Masaryka dostalo pět tisíc korun na pořádání studentského Majálesu gymnázia. Dotaci čtyřicet tisíc korun nedostal provozovatel dětské lyžařské školičky. Ten chtěl peníze využít na nákup sněžného děla. K zasněžování svahu pro dětskou lyžařskou školičku ale podle radních může využívat sněžná děla, která zasněžují sjezdovku.

Pozemky jsou prodané

Zastupitelé schválili prodej pozemků č. 331,332 a 333 a část parcely 225/240 Sdružení občanů obytného domu čp. 168, 169, 170 a prodej bytového domu čp. 189, 190 a 191 včetně stavebních parcel Spolku občanů obytného domu čp. 189, 190 a 191. Ke zdárnému konci spěje rovněž výstavba rodinných domů nad zahrádkářskou kolonií. V roce 2010 město pozemek prodalo společnosti GKR DEVELOP, která ho měla zasíťovat a postavit tu osm rodinných domů. To se ale dosud nestalo. V současné době město souhlasilo s prodejem pozemku společnosti Folknářská a neuplatnilo předkupní právo. Nový majitel se zavázal vybudovat přístupovou cestu a inženýrské sítě do konce roku 2018. V Meziboří by se tak mohly začít stavět nové rodinné domky.

Pochvala za odpady

Mezibořští zastupitelé na svém jednání projednali a schválili Plán odpadového hospodářství města Meziboří na roky 2017 až 2021. Jeho zpracování se řídí obecně závaznou vyhláškou Ústeckého kraje. „Plán odpadového hospodářství byl velmi pečlivě zpracován, za což město sklidilo také pochvalu od Ústeckého kraje,“ uvedl starosta města Petr Červenka a pochvalu tlumočil vedoucí odboru výstavby, majetku a životního prostředí Gabriele Soukupové.

Co vám, občané, libo?

Město Meziboří připravilo pro své občany dotazník, kterým zjišťuje jejich představy o budoucím využití některých prostranství ve městě. Dotazník mohou občané vyplnit buď elektronicky, nebo ho získat v papírové podobě na těchto místech: vstupní hala MěÚ Meziboří, Sportovní hala Meziboří, Městská knihovna Meziboří, Klub důchodců Meziboří, čekárna ordinace MUDr. Poláka, cukrárna na náměstí vedle MěÚ Meziboří. Bližší informace zájemci mohou získat na webových stránkách města Meziboří. Získané výsledky budou občanům představeny v měsíci červnu.

2 KOMENTÁŘE

  1. Na Meziboří je krásně a je dobře vedené,Postrádáme tu my postarší občané lavičky na odpočinek.Od krámu až k zastávce u penziónů není ani jedna,to samé od krámu ke škole.

  2. Na Meziboří nejsou vůbec lavičky jako to bylo dříve. Je smutné že u krámů je tolik laviček a nikde jinde nejsou. To nepostradate jen vy ,, starší“

Napsat komentář: Milan Zrušení odpovědi

Please enter your name here
Please enter your comment!