O čem rozhodli krajští zastupitelé?

0
638
Výhled na pět let

V příštích pěti letech bude Ústecký kraj hospodařit s 13,6 až 14,9 miliardami korun. Zadlužení Ústeckého kraje má klesnout v roce 2021 na 276 milionů korun. Rozpočet na příští rok se předpokládá výši 14,7 miliardy korun.

Priority kraje

Mezi rozpočtové priority kraje by měla patřit podpora regionálního zdravotnictví, bezpečnost občanů, majetku a kyberbezpečnost. Kraj se zaměří také na zkvalitnění vzdělávání a obnovu dopravní infrastruktury, silnic II. a III. třídy ve svém majetku. Rozpočet by měl umožnit podporu rekonstrukce objektů páteřních škol a rekonstrukci budov sociálních služeb zajišťovaných Ústeckým krajem.

Kraj hospodařil s přebytkem

Účetní závěrku za loňský rok schválili na svém zasedání krajští zastupitelé. Přebytek ve výši 379 milionů korun již v dubnu rozdělili nemocnicím, divadlům a školám. Téměř 70 milionů korun kraj použije na mimořádnou splátku úvěru. Ke konci letošního roku bude dluh kraje zhruba 1,1 miliardy korun.

Jak kraj naděloval

Za peníze z Evropské unie se vloni v Ústeckém kraji realizovaly projekty za 808 milionů korun, včetně projektů zřízených příspěvkových organizací. V rámci dotací dostaly vloni z rozpočtu kraje obce a dobrovolné svazky obcí přes 111 milionů korun. Nejvíc obdržely obce okresu Děčín – 21 milionů korun, dále Most a Chomutov, obě po pěti milionech korun. Letos má Ústecký kraj hospodařit s rozpočtem 15 miliard korun, přičemž saldo příjmů a výdajů je 648 milionů korun.

Sociální služby 2017

„Kraj dostává od státu méně, než na sociální služby potřebujeme. Snažíme se kompenzovat rozdíl z vlastních prostředků, ale nelze pokrýt celý rozdíl. Akční plán vychází ze skutečných potřeb kraje. Během roku jsme prováděli analýzy, které měly potřebnost sociálních služeb v kraji potvrdit,“ komentoval akční plán radní pro sociální problematiku Martin Klika. Do základní sítě sociálních služeb bylo zařazeno sedm nově registrovaných služeb v kraji. „Do základní sítě zařazujeme ty sociální služby, které financuje z dotací Ústecký kraj. Jedná se o nákladnější služby, které nemohou ze svých rozpočtů zajištovat města,“ doplnil Martin Klika.

Kraj proti drogám

V rozpočtu kraje pro letošní rok jsou tři milióny korun na program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2017“. Dotační peníze půjdou konkrétně na odborné sociální poradenství, kontaktní centra, služby následné péče, terapeutické komunity a terénní programy. „V Ústeckém kraji jsou finanční prostředky na protidrogovou politiku dlouhodobě podhodnoceny. Snažíme se tento fakt změnit. Podařilo se například začlenit prostředky na boj s drogovou závislostí do rozpočtového výhledu kraje. Považuji za velmi důležité, aby se kraj na protidrogové politice finančně podílel. V Ústeckém kraji se vydává na protidrogovou politiku nejméně peněz ze všech krajů v přepočtu na jednoho obyvatele. Věřím, že se podaří situaci zlepšit,“ konstatoval radní pro sociální problematiku Martin Klika.

Milióny pro „rodinu“

Zastupitelé schválili vyhlášení dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2017“. Z rozpočtu na něj vyčlenili 10,5 mil. Kč. Peníze jsou určeny zejména pro poskytovatele takových služeb pro rodiny, které nelze považovat za služby sociální. Na dotaci si tak sáhnou například sociální centra.

Peníze pro krasobruslaře

Zastupitelé rozdělili neinvestiční dotaci 4,1 miliónu korun, které kraji zbyly po vyúčtování zimních olympijských her dětí a mládeže. Jeden milión korun dostal Krajský svaz lyžařů Ústeckého kraje, Sport Most z.s. získal 600 tisíc korun. V rámci těchto finančních prostředků dojde také k celokrajské podpoře krasobruslařských klubů a podpoření vybraných klubů, které zabezpečují nominace a výběry rychlobruslařů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!