Pod zámkem Korozluky se vymění vodovod

0
187

 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2019: V obci Korozluky, vyměníme dožilé poruchové úseky vodovodu v celkové délce téměř 400 metrů, které zásobují cca 60 obyvatel.

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí vodovodní řady různého materiálu i dimenze. Nejporuchovějším úsekem jsou řady litinové DN 80 (238 metrů) a DN 100 (96 metrů) z roku 1968. Dožilý a poruchový je také vodovodní řad z polyetylenu DN 50 (47 metrů), který byl uvedený do provozu rovněž v roce 1968.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 396,07 metrů. Úsek řadu V1 (km 0,13873) bude prováděn v otevřené výkopové rýze, a část bude prováděna bezvýkopovou technologií, řízeným protlakem (mikrotuneláží). Pro vodovodní řad V1 v části prováděné výkopem bude použito potrubí z tvárné litiny průměru DN 80 mm v délce 138,73 m. Pro zbylý úsek bude použito potrubí z polyetylenu PE 100 průměru d = 63 mm v délce 182,34 metrů. Řady V2, V3 a V4 budou prováděny v otevřené výkopové rýze a bude použito potrubí z polyetylenu PE 100 d 63 mm v délce 75 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících vodovodních přípojek.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 2. července 2019. Vlastní stavební práce budou zahájeny začátkem srpna (ve 32. kalendářním týdnu). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději čtyři měsíce od předání staveniště, tj. do 2. listopadu 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107,9 mil. korun bez DPH.  Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

Severočeská vodárenská společnost a. s. je největší vodárenskou společností v České republice a zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 1,1 milionu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. Akcionáři SVS je 458 měst a obcí. Od 1. ledna 2019 je SVS 100% vlastníkem provozní společnosti SčVK. Obce a města severočeského regionu tak mají od roku 2019 vodu a s ní spojené provozování pod plnou kontrolou.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!