Prestižní certifikát s akreditací získala i poslední nemocnice Krajské zdravotní

0
203

Nemocnice Teplice, jako pátá z nemocnic spravovaných Krajskou zdravotní, se stala akreditovaným zdravotnickým zařízením. V těchto dnech získala certifikát o udělení akreditace.

V závěru loňského roku stejně uspěly Nemocnice Děčín, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. Letos v květnu se k nim přidala Nemocnice Most a v červnu Nemocnice Chomutov. Akreditace SAK ČR má platnost tři roky.

Projekt „Implementace národních akreditačních standardů dle Spojené akreditační komise ČR“ ve všech nemocnicích Krajské zdravotní probíhal od roku 2015. Cílem největšího poskytovatele zdravotnických služeb v Ústeckém kraji bylo získat akreditaci pro všech pět nemocnic do konce roku 2019.

„Vedení Krajské zdravotní se podařilo dosáhnout jeden z důležitých cílů, které si vytyčilo. Teplická nemocnice je pátou nemocnicí s prestižním certifikátem. Doplnila tím naše nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Mostě a Chomutově. Podařilo se jí podmínky akreditace splnit a do roku 2022 akreditaci získat. Zaměstnancům Krajské zdravotní v teplické nemocnici blahopřeji a děkuji všem za přístup, díky kterému se tento významný mezník v dosud dvanáctileté historii společnosti podařilo dosáhnout,“ zdůraznil Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní.

„Krajská zdravotní se snaží neustále zlepšovat kvalitu péče ve svých nemocnicích. Postupně se podařilo každé z nich dosáhnout úspěchu, jakým je obdržení osvědčení o splnění národních akreditačních standardů. Akreditování zdravotnických zařízení je vzkazem pro veřejnost, že v nemocnicích Krajské zdravotní může očekávat velmi dobrou úroveň služeb. Děkuji zaměstnancům v Teplicích, stejně jako předtím jejich kolegům v Děčíně, Ústí nad Labem, Mostě a Chomutově, že pro nemocnici certifikát na dobu tří let získali,“ řekl Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní.

„Jsem rád, že naše nemocnice splnila akreditační standardy a zařadila se mezi akreditovaná pracoviště Krajské zdravotní, a to jako pátá v pořadí. Předané zkušenosti od kolegů z děčínské, ústecké, mostecké a chomutovské nemocnice nám k tomu velmi pomohly, za což jim děkuji, stejně jako týmu z vedení společnosti, který nám v akreditaci byl nápomocen. Děkuji všem zaměstnancům teplické nemocnice, kteří se na dosažení nelehkého cíle podíleli. Vynaložíme veškeré úsilí, abychom si akreditaci nadále udrželi a dobře obstáli při dalším akreditačním šetření, které proběhne za tři roky,“ uvedl Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice.

Do podzimu loňského roku Certifikát o udělení akreditace na základě splnění akreditačních standardů SAK ČR vlastnilo jen Oddělení následné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, sídlící v Ryjicích. Akreditaci podle národních akreditačních standardů SAK ČR získala Nemocnice následné péče Ryjice již v roce 2010. Následně prošla reakreditačním šetřením a obhájila akreditaci v roce 2013. Ústecký kraj včlenil bývalou Nemocnici následné péče Ryjice pod Krajskou zdravotní v roce 2015. Ryjické zařízení potom úspěšně absolvovalo další plánovanou reakreditaci v listopadu 2016.

Doplňující informace o akreditaci:

Spojená akreditační komise, o. p. s., vydala „Certifikát o udělení akreditace“ Nemocnici Chomutov 27. 6. 2019 s platností do 26. 6. 2022. V loňském roce komise přidělila certifikát Nemocnici Děčín 28. 11. 2018 s platností do 27. 11. 2021 a Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem 14. 12. 2018 s platností do 13. 12. 2021. Letos certifikát získala Nemocnice Most 24. 5. 2019 s platností do 23. 5. 2022 a Nemocnice Teplice 12. 9. 2019 s platností do 11. 9. 2022.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!